ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ တံတားဦးစီးဌာန၊ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔(၁) က တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေနသာ ေျမာင္းျမတံတားအသစ္ စီမံကိန္း၊ ေျမာင္းျမဘက္ကမ္း ခ်ဥ္းကပ္တံတား M1 ႏွင့္ ပင္မတံတား RP1 ၾကားတြင္ (၆၈)တန္ အေလးခ်ိန္ရွိေသာ ယက္မ တပ္ဆင္ျခင္း လုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္၍  (၁၅-၁၀-၂၀၁၈)ရက္ေန႔မွ (၃၁-၁၀-၂၀၁၈)ရက္ေန႔ထိ  နဝရတ္လမ္းမႀကီးအား ယာယီပိတ္ထားမည္ျဖစ္သျဖင့္လမ္းလႊဲမ်ားမွ သြားလာၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံ အသိေပးေၾကညာအပ္ပါသည္။
တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔(၁)
ေျမာင္းျမတံတားသစ္ တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္း


နံနက္ (၁၀း၅၀) ခန့္မွစတင္၍ ရန္ကုန္-ေနျပည္ေတာ္အျမန္လမ္း ၊ ဆြာေခ်ာင္းတံတားေနရာမွ ယာဥ္ငယ္မ်ား စတင္ျဖတ္သန္းသြားလာႏိုင္ၿပီျဖစ္ပါသည္၊

 

https://www.facebook.com/MinistryofConstruction/videos/704518273231844/

 


Page 1 of 13

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္