အသိေပးေၾကညာခ်က္

အသိေပးေၾကညာခ်က္ Friday, 12 October 2018 00:00
Rate this item
(0 votes)

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ တံတားဦးစီးဌာန၊ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔(၁) က တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေနသာ ေျမာင္းျမတံတားအသစ္ စီမံကိန္း၊ ေျမာင္းျမဘက္ကမ္း ခ်ဥ္းကပ္တံတား M1 ႏွင့္ ပင္မတံတား RP1 ၾကားတြင္ (၆၈)တန္ အေလးခ်ိန္ရွိေသာ ယက္မ တပ္ဆင္ျခင္း လုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္၍  (၁၅-၁၀-၂၀၁၈)ရက္ေန႔မွ (၃၁-၁၀-၂၀၁၈)ရက္ေန႔ထိ  နဝရတ္လမ္းမႀကီးအား ယာယီပိတ္ထားမည္ျဖစ္သျဖင့္လမ္းလႊဲမ်ားမွ သြားလာၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံ အသိေပးေၾကညာအပ္ပါသည္။
တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔(၁)
ေျမာင္းျမတံတားသစ္ တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္း

Read 2870 times Last modified on Friday, 12 October 2018 06:02

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္

 

 

ဝန္ထမ္းဆိုင္ရာအသိေပးေၾကျငာျခင္း