ကရင္ျပည္နယ္ ၊ ဘားအံ - အိႏၵဳ - ေကာ့ကရိတ္ - ျမဝတီ လမ္း ၊ ဂ်ဳိင္းျမစ္ကို ျဖတ္သန္း တည္ေဆာက္ထားေသာ ဂ်ိဳင္း ပြန္တြန္း တံတားေပၚမွ ကုန္ကားႀကီးမ်ား ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳ

အသိေပးေၾကညာခ်က္ Thursday, 15 August 2019 00:00
Rate this item
(0 votes)

ယေန႔ (၁၅-၈-၂၀၁၉)ရက္ေန႔
နံနက္(၀၈:၃၀)နာရီမွ စတင္၍
ကရင္ျပည္နယ္ ၊ ဘားအံ - အိႏၵဳ - ေကာ့ကရိတ္ - ျမဝတီ လမ္း ၊
ဂ်ဳိင္းျမစ္ကို ျဖတ္သန္း တည္ေဆာက္ထားေသာ
ဂ်ိဳင္း ပြန္တြန္း တံတားေပၚမွ
ကုန္ကားႀကီးမ်ား ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

ကရင္ျပည္နယ္တြင္ မိုး သည္းထန္စြာ ရြာသြန္းသျဖင့္
ဂ်ဳိင္းျမစ္ ေရႀကီးၿပီး ကမ္းႏွစ္ဘက္ ေရလွ်ံတက္မႈေၾကာင့္
(၉-၈-၂၀၁၉)ရက္ေန႔တြင္
ဂ်ဳိင္း ပြန္တြန္းတံတား ျဖတ္သန္းခြင့္အား
ယာယီပိတ္ထားခဲ့ရပါသည္။

ယခုအခါ ဂ်ိဳင္းျမစ္ေရ က်ဆင္းလာမႈေၾကာင့္
ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ ကရင္ျပည္နယ္ ၊ 
လမ္းဦးစီးဌာန ၏ ျကီးၾကပ္မႈျဖင့္ 
ကုန္ကားႀကီးမ်ားကို စနစ္တက် ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳေနၿပီ
ျဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

Read 1478 times

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္