ဂုတ္တြင္းေဘလီတံတား အသိေပးေၾကညာခ်က္

အသိေပးေၾကညာခ်က္ Thursday, 22 August 2019 00:00
Rate this item
(0 votes)

(၂၀-၈-၂၀၁၉)ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ(၁၃:၀၀)အခ်ိန္မွ စတင္၍ ဂုတ္တြင္း ယာယီေဘလီတံတားေပၚတြင္ အိမ္စီးကား၊ ကုန္ကား (ယာဥ္+ကုန္= ၃၆ တန္) မ်ားကို စနစ္တက် ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳခဲ့ပါသည္။ ကုန္ကားႀကီးမ်ား (၂၀-၂၂ ဘီး)တြဲကားမ်ားကိုလည္း (၃၆)တန္ အတြင္း တင္ေဆာင္လာပါက ဂုတ္တြင္း တံတားေပၚမွ ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳလ်က္ ရွိပါသည္။ (ယာဥ္+ကုန္= ၃၆ တန္)ေက်ာ္သည့္ ကုန္ကားႀကီးမ်ားသည္ သတ္မွတ္ ကုန္အေလးခ်ိန္ အတြင္းျဖစ္ေအာင္ စနစ္တက် ကုန္မ်ား ကဲ့ၿပီး ယာဥ္စည္းကမ္း လမ္းစည္းကမ္း လိုက္နာ၍ ျဖတ္သန္းေနၾကေၾကာင္းကိုလည္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ကုန္ကားႀကီးမ်ား (ယာဥ္+ကုန္= ၄၈ တန္)ကို တံတားေပၚမွ ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳႏိုင္ရန္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ တံတားအင္ဂ်င္နီယာမ်ားက တံတားပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာမ်ား တြက္ခ်က္၍ ေဘလီတံတား သံေဘာင္ေဒါက္တန္းမ်ား အားျဖည့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ တံတားေအာက္ေျခ အုတ္ျမစ္လုပ္ငန္းမ်ား ေတာင့္တင္းရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ရက္ေပါင္း(၃၀)အတြင္း ၿပီးစီးေအာင္ တည္ေဆာက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ကုန္ကားႀကီးမ်ား(ယာဥ္+ကုန္=၄၈တန္) ျဖတ္သန္းသြားလာခြင့္ ျပဳမည့္ရက္ကို ထပ္မံအသိေပး ေျကညာပါမည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ခရီးသြား ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ကုန္ပစၥည္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေနၾကေသာ ကုန္ကားႀကီးမ်ား သည္ ဂုတ္တြင္း ယာယီေဘလီတံတားေပၚမွ ျဖတ္သန္းေမာင္းႏွင္ၾကရာတြင္ တံတားႀကီး ခိုင္ခန္႔ေရးအတြက္ သတ္မွတ္ကုန္ခ်ိန္ (ယာဥ္+ကုန္= ၃၆ တန္) သယ္ေဆာင္ၿပီး စနစ္တစ္က် ျဖတ္သန္းၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံ အသိေပးအပ္ပါသည္။ (၂၂-၈-၂၀၁၉)

Read 1265 times