ရန္ကုန္ - ေရး - ထားဝယ္ (မလြဲေတာင္လမ္း) (ယာဥ္+ကုန္ = ၄၈ တန္) ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳေတာ့မည္

အသိေပးေၾကညာခ်က္ Tuesday, 03 September 2019 00:00
Rate this item
(0 votes)

မလြဲေတာင္ အပိုင္း ေရး - ထားဝယ္ - ျမိတ္ လမ္း မိုင္တိုင္(၈၀/၂) ေတာင္ၿပိဳေနရာတြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ ယာယီ ေဘလီသံေဘာင္တံတားတြင္ (၁၇-၈-၂၀၁၉)ရက္ေန႔မွစ၍ အိမ္စီးကားမ်ားႏွင့္ ကုန္ကားမ်ား (ယာဥ္+ကုန္=၂၄ တန္)အား ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါ အဆိုပါေဘလီတံတားကို Strengthening ျပဳလုပ္ၿပီးျဖစ္ပါ၍ Load Test ျပဳလုပ္ၿပီး (၇-၉-၂၀၁၉)ရက္ စေနေန႔ နံနက္ပိုင္းမွ စ၍

(ယာဥ္+ကုန္ = ၄၈ တန္) အထိ ကားႀကီးမ်ားအား ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပး ေၾကညာအပ္ပါသည္။

(ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန)

Read 892 times

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္