(၁၇-၈-၂၀၁၉)ရက္ ညေန(၁၇:၃၀)နာရီအခ်ိန္တြင္

ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း) ၊ လားရႈိးခ႐ိုင္ ၊
သိႏၷီ ၿမိဳ႕နယ္ ၊ သိႏၷီ - ကြမ္းလံု - ခ်င္းေရႊေဟာ္ လမ္း ၊
မိုင္တိုင္(၃၀/၇ - ၃၁/၀)ၾကား ၊ နားတီးရြာအထြက္
တံတားအမွတ္(၆/၃၁) ၊ အရွည္ (၅၀ ေပ) ၊ အက်ယ္ (၂၈.၅ ေပ) 
သံကူကြန္ကရစ္တံတားအား

အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားက
မိုင္းေထာင္ေဖာက္ခြဲ ဖ်က္ဆီးခဲ့ပါသည္။

လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈ ျပတ္ေတာက္သြားပါသျဖင့္
ယာယီေဘလီတံတားထိုးရန္
စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း
အသိေပးအပ္ပါသည္။


Page 7 of 25