New Mandalay Resort City စီမံကိန္း FS ဆိုင္ရာအစည္းအေဝး

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပင္ဦးလြင္ခရိုင္၊ မႏၱေလး - လားရႈိးလမ္းမႀကီးေဘးရွိ ေျမဧက(၁၀၀၀၀)ခန္႔ေပၚတြင္ လူမႈစီးပြားေရး၊ ၿမိဳ႕ျပဖြ႔ံၿဖိဳးေရးနွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးကို အေျခခံေသာ အပန္းေျဖဝန္ေဆာင္မႈျဖစ္သည့္ New Mandalay Resort City စီမံကိန္းနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ Feasibility Study ကို Surbana Jurong International Consultants Co.,Ltd မွ ရွင္းလင္းသည့္ ညွိႏႈိင္းေဆြးပြဲကို (၂၈-၁-၂၀၁၉)ရက္ (၁၄း၀၀)အခ်ိန္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္။ အဆိုပါ အစည္းအေဝးသို႔ စီမံကိန္းႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ ဥကၠဌ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္၊ ေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖစ္သည့္ ပို႔ေဆာင္ေရးနွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသန္႔စင္ေမာင္၊ သယံဇာတနွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးအုန္းဝင္း၊ လွ်ပ္စစ္နွင့္စြမ္းအင္ ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဝင္းခိုင္၊ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္ခ်ိဳ၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီး၊ စီမံကိန္းနွင့္ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးစိုးဝင္း၊ ဟိုတယ္နွင့္ခရီးသြားလာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးအုန္းေမာင္၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္း၊ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကပါသည္။

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္