Yangon Amata smart & Eco city စီမံကိန္း

ယေန႔နံနက္ (၁၁:၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ရံုး ၊ မဂၤလာခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(အေရွ႕ပိုင္း) ႏွင့္ ဒဂုံၿမိဳ႕(ေတာင္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ေလးေထာင့္ကန္ေက်းရြာအနီး ေျမဧရိယာ (၂၀၀၀)ဧကေပၚတြင္ Yangon Amata Smart & Eco City စီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန ႏွင့္ Amata Corporation Public Co,.Ltd တို႔၏ စီမံကိန္း Framework Agreement လက္မွတ္ေရးထိုး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုသည့္ အခမ္းအနားသို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ၊ တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးမ်ား ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန ၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ၊ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ၊ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား ႏွင့္ Amata Corporation Public Co,.Ltd မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကပါသည္။ (၂၂-၈-၂၀၁၉)

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္