စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ လမ္း၊ တံတားႏွင့္ ေက်းလက္လမ္း/တံတား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေနမႈႏွင့္ လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈအေျခအေနတို႔ကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေက်ာ္လင္း၊ လမ္း၊ တံတားႏွင့္ ေက်းလက္လမ္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနတို႔မွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ားသည္ ယေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းက ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေဆာက္လုပ္ ေရးဝန္ႀကီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမေဆာင္မွ Video Conferencing ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ လမ္း၊ တံတားႏွင့္ ေက်းလက္လမ္း/တံတား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေနမႈႏွင့္ လုပ္ငန္းတိုးတက္ မႈအေျခအေနတို႔ကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးၿပီး တာဝန္ရွိသူမ်ားအား လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ား မွာၾကားသည္။

ေရွးဦးစြာ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး လမ္းဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉး(ၿမိဳ႕ျပ) ဦးေက်ာ္ထြန္းလင္းက ေ႐ႊဘို- ျမစ္ႀကီးနားလမ္း (စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအပိုင္း) ေ႐ႊဘို (၀/၀)မွ နန႔္စီးေအာင္ (၁၇၄/၁) အထိ၊ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာ ေရးႏွစ္ ကတၱရာကြန္ကရစ္လမ္း (AC) ၂ မိုင္ ၁ ဖာလုံ၊ ၁၈ ေပအက်ယ္ ကြန္ကရစ္လမ္း ၂၇ မိုင္ ၃ ဖာလုံ၊ ၂၄ ေပ အက်ယ္ ကတၱရာလမ္း ၄ မိုင္ ၂ ဖာလုံႏွင့္ ၁၈ ေပအက်ယ္ ကတၱရာလမ္း မိုင္ ၁၄၀ ၃ ဖာလုံ ေဆာင္႐ြက္ထားရွိမႈ၊ နာဂေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ခႏၲီး-လဟယ္လမ္း ေဆာင္႐ြက္ထားရွိမႈတို႔ကို ပါဝါပြိဳင့္ျဖင့္ ရွင္းလင္းတင္ျပ သည္။

#လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္တိုးတက္မႈျပသ

ဆက္လက္၍ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေ႐ႊဘို- ျမစ္ႀကီးနားလမ္း၊ သကၠယ္က်င္း-ေဖာင္းျပင္-ဟုမၼလင္း- ခႏၲီးလမ္း ၊ ခႏၲီး-ဆင္ေသ-လဟယ္လမ္း၊ လဟယ္-ဒုံဟီး- နန္းယြန္းလမ္း၊ ထမံသီ-ေလရွီး-ပန္ဆပ္-ဆြမ္မၼရာလမ္း၊ ျမစ္ႀကီးနား-ပန္ေဆာင္-လီဒိုလမ္း လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ ႏွင့္ တိုးတက္မႈတို႔ကို Video Clip ျဖင့္ ျပသသည္။

ထို႔ေနာက္ အိႏၵိယႏိုင္ငံကုမၸဏီမွ တာဝန္ရွိသူက အိႏၵိယ အကူအညီျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္သည့္ မုံ႐ြာ-ယာႀကီး-ကေလးဝ လမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေနမႈ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး စက္ယႏၲရားမ်ားျဖင့္ လမ္းလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ေနမႈတို႔ကို Video Clip ျဖင့္ ျပသသည္။

#ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိ

ဆက္လက္၍ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ေက်းလက္လမ္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉး (ၿမိဳ႕ျပ) ဦးေဇာ္မ်ိဳးေထြး က ေက်းလက္လမ္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ကမာၻ႔ဘဏ္ (World Bank) တို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည့္ ဝက္လက္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ စိုင္ႏိုင္ေကြ႕-ျမင္းသည္-ကြန္ဆိပ္လမ္း အရွည္ ၂၀ ဒသမ ၄၂၄ ကီလိုမီတာႏွင့္ ကန႔္ဘလူၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကန႔္ဘလူ-ထန္းကုန္း-ကာဘိုး လမ္းအရွည္ ၁၉ ဒသမ ၇၆၅ ကီလိုမီတာတို႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေနမႈ အေျခ အေနကို လည္းေကာင္း၊၊

ကေလးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ဂ်ာမန္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (KfW) ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည့္ ဒိုးဝိုင္းေခ်ာင္း- မင္းလွ-ရာဇၿဂိဳလ္လမ္း အရွည္ ၄၁ ဒသမ ၄၃၄ ကီလိုမီတာ ကြန္ကရစ္ခင္းျခင္းႏွင့္ ၎လမ္းေပၚရွိ ဆည္ႀကီးတံတား အရွည္ မီတာ ၁၅၀၊ နတ္တံခါးတံတားအရွည္ မီတာ ၁၃၀၊ နတ္ေျမာင္းေရေက်ာ္တံတား မီတာ ၂၁၀၊ မွန္လုံးေခ်ာင္း တံတား အရွည္ ၁၉၉ မီတာ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးမႈကို လည္းေကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး ေက်းလက္လမ္း/တံတား တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေနမႈႏွင့္ လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈတို႔ကို Video Clip ျဖင့္ ျပသသည္။

တံတားတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ရွင္းလင္းတင္ျပ ယင္းေနာက္ တံတားဦးစီးဌာန တံတားအထူးအဖြဲ႕(၂) မွ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉး(ၿမိဳ႕ျပ) ဦးေဇယ်ာစိုးက ၂၀၁၉- ၂၀၂၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ေရဦး-ခင္ဦးလမ္းေပၚရွိ မူးျမစ္ကူး တံတား(ေရဦး) တည္ေဆာက္ေနမႈ၊ အင္းတိုင္-ကြၽဲတဲ- အင္လွ-လိပ္စင္းေတာင္ လမ္းေပၚရွိ ေျပာင္သြယ္ေခ်ာင္း တံတားတည္ေဆာက္ေနမႈႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္း ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည့္ တံတားတည္ေဆာက္ ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး တံတားတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေနမႈ ႏွင့္ လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈအေျခအေနတို႔ကို Video Clip ျဖင့္ ျပသသည္။

မူးျမစ္ကူးတံတား(ေရဦး)သည္ ေရဦး-ခင္ဦး လမ္းေပၚ တြင္ တည္ရွိၿပီး စုစုေပါင္းတံတား အရွည္ ၂၁၂၅ ေပ၊ တံတား အမ်ိဳးအစားမွာ အေပၚထည္ ႀကိဳတင္အားျဖည့္ သံကူ ကြန္ကရစ္ရက္မ၊ ကိုယ္ထည္ - သံကူကြန္ကရစ္ႏွင့္ အုတ္ျမစ္ကို 1.2Øm သံကူကြန္ကရစ္ ဘိုးပိုင္အုတ္ျမစ္ တို႔ျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားၿပီး ယာဥ္သြားလမ္းအက်ယ္ ၂၈ ေပႏွင့္ ယာဥ္တစ္စီးသြား ခြင့္ျပဳအေလးခ်ိန္မွာ AASHTO HS-25 ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ တံတားတစ္စင္းလုံး၏ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ေနာက္ တံတားဦးစီးဌာန တံတားအထူးအဖြဲ႕(၄) မွ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉး (ၿမိဳ႕ျပ) ဦးျမင့္ႏိုင္ဦးက မူးျမစ္ကူး တံတား (ပင္လယ္ဘူး) တည္ေဆာက္ေနမႈႏွင့္ လုပ္ငန္း တိုးတက္မႈ အေျခအေနတို႔ကို ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး လုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ေနမႈႏွင့္ တိုးတက္မႈတို႔ကို Video Clip ျဖင့္ ျပသသည္။

#ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ေပး

တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ ဒုတိယဝန္ႀကီးတို႔က ေ႐ႊဘို-ျမစ္ႀကီးနားလမ္းသည္ အဓိက အေရးပါသည့္ လမ္းတစ္လမ္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လမ္းအဆင့္ ျမႇင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ သတ္မွတ္ စံခ်ိန္စံၫႊန္းျပည့္မီေရး၊ လမ္းေဘး ဝဲယာေရေျမာင္းမ်ား စနစ္တက်ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုပါေၾကာင္း၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္း အိႏၵိယအကူအညီျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ေန သည့္ မုံ႐ြာ-ယာႀကီး-ကေလးဝ လမ္းလုပ္ငန္းမ်ား အခက္ အခဲမရွိ အဆင္ေျပစြာေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရး ညႇိႏႈိင္းပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ေစလိုပါေၾကာင္း၊ မိုးဦးက်လာၿပီျဖစ္၍ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ယခု အခ်ိန္မွစ၍ ျပင္ဆင္ေဆာင္႐ြက္ထားရန္ လိုပါေၾကာင္း၊ နာဂေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ ေရး မျပတ္ေတာက္ေစေရး အထူးအေလးထားေဆာင္႐ြက္ ရန္ တိုက္တြန္းပါေၾကာင္း၊ ကိုဗစ္-၁၉ ကာလအတြင္း လမ္း၊ တံတား၊ ေက်းလက္လမ္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား အရွိန္ အဟုန္မျပတ္ ေဆာင္႐ြက္ရန္တို႔ကို မွာၾကားၿပီး လုပ္ငန္း လိုအပ္ခ်က္မ်ား ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္း ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္