ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦးဟန္ေဇာ္သည္ (၃၀-၈-၂၀၁၈) မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားလိုက္ပါလ်ွက္ ရန္ကုန္-မႏၱေလး ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီး (လမ္းေဟာင္း) ရွိ Oriental Highway ကုမၼဏီမွ BOT စနစ္ျဖင့္ေဆာင္ရြက္လ်ွက္ရွိသည့္လမ္းအပိုင္း မိုင္တိုင္အမွတ္ (၁၉၉/၀) တစ္၀ိုက္ရွိ ေရတိုက္စားမွုေၾကာင့္ လမ္းပ်က္စီးမွဳမ်ားအား ျပန္လည္ျပင္ဆင္လ်ွက္ရွိသည့္အေျခအေနမ်ားအား သြားေရာက္စစ္ေဆးၾကပ္မတ္ခဲ့ပါသည္။


ရန္ကုန္-ေနျပည္ေတာ္ အျမန္လမ္းအပိုင္း ဆြာေခ်ာင္းတံတား ယာယီေဘလီသံေဘာင္တပ္ဆင္သည့္လုပ္ငန္းခြင္သို႔ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ သြားေရာက္စစ္ေဆးႀကီးၾကပ္လ်ွက္ရွိပါသည္၊


ယေန႔ (၃၀-၈-၂၀၁၈) နံနက္ပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္-ေနျပည္ေတာ္ အျမန္လမ္းအပိုင္း ဆြာေခ်ာင္းတံတား ယာယီေဘလီသံေဘာင္တပ္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအား စက္ယႏၱရားမ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားမ်ားျဖင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လ်ွက္ရွိပါသည္၊ေ နျပည္ေတာ္ဘက္(အျပန္လမ္းဘက္ျခမ္း) တံတားခ်ဥ္းကပ္လမ္းၾကံ့ခိုင္ေစရန္အတြက္လည္း တပ္မေတာ္သားမ်ားအကူအညီျဖင့္ ေက်ာက္ႀကီးမ်ားျဖည့္ ေဆာင္ရြက္လ်ွက္ရွိပါသည္၊


ရန္ကုန္-ေနျပည္ေတာ္အျမန္လမ္းအပိုင္းရွိ ဆြာေခ်ာင္းတံတား နိမ့္က်လ်ွက္ရွိေသာတံတားအတြက္ ယာယီေဘလီတံတားထိုးရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်ွက္ရွိရာ ယေန႔ ၃၀-၈-၂၀၁၇ ရက္ေန႔ နံနက္(၀၂း၀၀) အခ်ိန္ခန္႔တြင္ ေဘလီသံေဘာင္မ်ား စတင္ေရာက္ရွိလာၿပီး (၀၂ း၃၀) အခ်ိန္ခန္႔တြင္ သံေဘာင္မ်ားစတင္တပ္ဆင္ေနၿပီျဖစ္ပါသည္၊

ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးနွင့္ ဌာနအႀကီးအကဲမ်ားက လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလ်ွာက္ အနီးကပ္ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္လ်ွက္ရွိၿပီး တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္လ်ွက္ရွိသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးအင္ဂ်င္နီယာအဖြဲ႔မ်ား ၊ လုပ္သားမ်ားႏွင့္အတူ သက္ဆိုင္ရာဌာနဆိုင္ရာ၀န္ထမ္းမ်ား ၊ တပ္မေတာ္သားမ်ား၊ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်ွက္ရွိပါသည္။

ဆြာေခ်ာင္းတံတား (အျပန္ဘက္ျခမ္း) မွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား အလွည့္က်ျဖတ္သန္းလ်ွက္ရွိပါသည္။


နံနက္ (၁၀း၅၀) ခန့္မွစတင္၍ ရန္ကုန္-ေနျပည္ေတာ္အျမန္လမ္း ၊ ဆြာေခ်ာင္းတံတားေနရာမွ ယာဥ္ငယ္မ်ား စတင္ျဖတ္သန္းသြားလာႏိုင္ၿပီျဖစ္ပါသည္၊

 

https://www.facebook.com/MinistryofConstruction/videos/704518273231844/

 


၂၀၁၈ ၾသဂုတ္လ (၂၉) ရက္ နံနက္ (၇) နာရီခန္႔မွစ၍ ရန္ကုန္-မႏၱေလးအျမန္လမ္း ၊ ရန္ကုန္-ေနျပည္ေတာ္လမ္းအပိုင္း မိုင္တိုင္အမွတ္ (၁၆၅/၄) ႏွင့္ (၁၆၆/၀) ၾကား(၄) ဖါလံုခန္႔တြင္ ဆြာေခ်ာင္းေရေလွာင္တမံ ဘက္မွစီးဆင္းလာေသာ ေရမ်ားေၾကာင့္ လမ္းေပၚ ေရ (၂) ေပခန္႔ေရေက်ာ္မွုျဖစ္ေပၚၿပီး ဆြာေခ်ာင္းတံတားဘက္ျခမ္း တံတားတိုင္ RP 7 နွင့္ RP 5 တို႔သည္ တစ္ေပခြဲခန္႔နိမ့္က်သြားခဲ့ပါသည္။

ရန္ကုန္-မႏၱေလး လမ္းေဟာင္း မိုင္တိုင္အမွတ္ (၁၉၉/၄) တြင္လည္း အလားတူအခ်ိန္ခန္႔မွစၿပီး ေရ (၄) ေပခန့္ေက်ာ္လ်ွက္ရွိပါသည္၊အျမန္လမ္းေရေက်ာ္မွဳ ျဖစ္ပြားခ်င္း ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ လမ္းဦးစီးဌာနႏွင့္ တံတားဦးစီးဌာန၀န္ထမ္းမ်ားက အျမန္ျပင္ဆင္ႏိုင္ေရးေဆာင္ရြက္လ်ွက္ရွိၿပီး ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ ၊ ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအကဲမ်ားနွင့္ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားကလာေရာက္ၾကီးၾကပ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်ွက္ရွိပါသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ၄င္းလမ္းအပိုင္း ေနရာတစ္၀ိုက္အား ေခတၱလမ္းပိတ္ထားပါေၾကာင္းအသိေပးအေၾကာင္းၾကားပါသည္။


ေဒါပုံတံတားသစ္ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား

 


 


ျမန္မာ - ဂ်ပန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈကို ပိုမိုခိုင္ၿမဲေစသည့္အျပင္ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး က႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးအတြက္ နည္းပညာသစ္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားေသာ ေဒါပုံတံတားသစ္ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၊ ၾသဂုတ္လ (၂၅) ရက္ေန႔ နံနက္ (၀၇ း ၃၀) အခ်ိန္တြင္ အဆိုပါ တံတားရွိမဂၤလာမ႑ပ္၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ တံတားဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေမာင္ထြန္း ၊ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာပုဂၢိဳလ္မ်ား ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဂ်ပန္သံအမတ္ႀကီးႏွင့္ JICA မွ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား ၊ Nippon Koei ကုမၸဏီမွ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား ၊ တိုင္း / ခ႐ိုင္ / ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား ၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ၊ ဖိတ္ၾကားထားသည့္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား စုံညီစြာ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႔ေနာက္ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦးဟန္ေဇာ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း တို႔မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ဂ်ပန္သံအမတ္ႀကီး Mr.Ichiro MARUYAMA က ေဒါပုံတံတားတည္ေဆာက္ ေပးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားျခင္း၊ JICA Myanmar Office မွ Chief Representative Mr.Masayuki KARASAWA မွ တံတားတည္ေဆာက္ေရးဆိုင္ရာ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ေဒါပုံတံတားအား တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးတင္ေမာင္ထြန္း ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးေက်ာ္လင္း ၊တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဦးလင္းႏိုင္ျမင့္ ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ေဆာက္လုပ္ေရး ၊ စက္မႈလွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးေစာမိုးျမင့္ ၊ လွ်ပ္စစ္ ၊ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္ ၊ JICA Myanmar Office မွ Chief Representative Mr.Masayuki KARASAWA ႏွင့္ Nippon Koei Co.,Ltd မွ Project Manager Mr.Takeshi YOSHIDA တို႔မွ ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ၿပီး ေဒါပုံတံတား ကမၸည္းေမာ္ကြန္းေက်ာက္စာတိုင္အား ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာဂ်ပန္သံအမတ္ႀကီး H.E Mr.Ichiro MARUYAMA တို႔က စက္ခလုတ္ႏွိပ္ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ပါသည္။ ေဒါပုံတံတားသစ္သည္ (၄)လမ္းသြား ေခတ္မီ Extradosed ကြန္ကရစ္ တံတားႀကီးျဖစ္ၿပီး အရွည္ (၂၅၃) မီတာ ၊ တံတားအုတ္ျမစ္ကို ေခတ္မီ Steel Pipe Sheet Pile Foundation (SPSP) ႏွင့္ တည္ေဆာက္ထားၿပီး အရည္အေသြးႏွင့္စံခ်ိန္စံၫႊန္း ျပည့္မီကာ Quality Management System ျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္မီ တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္ကာ ၊ ပင္မတည္ေဆာက္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမွာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ Nippon Koei ကုမၸဏီ ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၁)ရက္ေန႔တြင္ စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ပါသည္။ (၂၅-၈-၂၀၁၈)


ADB ေခ်းေငြျဖင့္ CRBC (China Road and Bridge )ကုမၸဏီမွ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ 
အိႏၵဳ-ေကာ့ကရိတ္ လမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း လုပ္ငန္းတြင္ 
ဆိုးရြားေနေသာ လမ္းအပိုင္းမ်ားျဖစ္သည့္
(2km-3km အပိုင္း၊ 
10km-12km အပိုင္း၊
24km-25kmအပိုင္း) ၃ ေနရာအား
ျပဳျပင္ထန္းသိမ္းလိုပါသျဖင့္

(၂၀-၈-၂၀၁၈)ရက္ေန႔ နံနက္(၇)နာရီမွ မြန္းလြဲ(၂)နာရီအထိ
လမ္းျပဳျပင္ေနစဥ္အတြင္း
အဆိုပါ လမ္းအပိုင္း(၃)ေနရာအား
ေခတၱပိတ္ထားလိုေၾကာင္း CRBC ကုမၸဏီမွ တင္ျပလာပါသည္။

ခရီးသြားျပည္သူအေပါင္းသိရွိႏိုင္ရန္ 
အသိေပးေၾကညာ အပ္ပါသည္။

(၁၈-၈-၂၀၁၈၊ လမ္းဦးစီးဌာန၊ ကရင္ျပည္နယ္)


မိုးဒဏ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးခဲ့သည့္ သစ္သား/ေဘလီ တံတား (၉)စင္းအား ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္း (၁၀၀%)ၿပီးစီးၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

(၁၇-၈-၂၀၁၈၊ လမ္းဦးစီးဌာန၊ ကရင္ျပည္နယ္)


Page 9 of 27

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္