ဖာပြန္ - ကမေမာင္း - ဝါးဘိုးေတာလမ္း နွင့္ ေခ်ာင္းညီေနာင္ တံတား လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနမ်ားအား ကရင္ျပည္နယ္၊ လမ္းဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးနွင့္ ဌာနဆုိင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး။ (၂၄-၅-၂၀၁၈)


ပဲခူး - သနပၸင္ - သံလ်င္လမ္း (ပဲခူးၿမိဳ႕တြင္းလမ္းပိုင္း) ကတၱရာ ကြန္ကရစ္ လမ္းသစ္ဖြင့္ပြဲသို႔ ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္၊ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားသည့္ ဧည့္သည္မ်ား တက္ေရာက္။ (၁၈-၅-၂၀၁၈)


 


ပဲခူး - သနပၸင္ - သံလ်င္လမ္း (ပဲခူးၿမိဳ႕တြင္းလမ္းပိုင္း) ကတၱရာ ကြန္ကရစ္ လမ္းသစ္ဖြင့္ပြဲသို႔ ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္၊ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားသည့္ ဧည့္သည္မ်ား တက္ေရာက္။ (၁၈-၅-၂၀၁၈)

 


ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ စီမံခ်က္အရ စက္ယာဥ္ယႏၱရားမ်ား လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ျခင္း အခမ္းအနားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕  ၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ယႏၱရားတပ္ခြဲ(ေတာင္)တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္း၊ ဌာနဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီးနွင့္ အဖြဲ႔မ်ား တက္ေရာက္။ (၁၂-၅-၂၀၁၈)


အေရွ႕ - အေနာက္ စီးပြားေရးစၾကၤံလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ လမ္းအသံုးျပဳခ ေကာက္ခံမည့္ စခန္းႏွင့္ ေကာက္ခံလ်က္ရွိသည့္ ႏႈန္းထားမ်ား
ပလက္ဝၿမိဳ႕၊ ျမိဳ႕ျပဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း Concept Plan(မူၾကမ္း) ေရးဆြဲထားရွိမႈ အေျခအေနမ်ားကို ပလက္ဝျမိဳ႔၊ အီမိုခန္းမ၌ (၈-၅-၂၀၁၈)ရက္ေန႔တြင္ ျမဳိ ့ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ ျမဳိ့ျပပညာရွင္မ်ားက ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ ျမဳိ့ေနျပည္သူမ်ား အပါအဝင္ အင္အား (၁၀၀) ေက်ာ္ တက္ေရာက္ပါသည္။


ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္း သည္ ဒု-ၫႊန္/ခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ျမတ္ဦး၊ အင္/ခ်ဳပ္ ဦးမ်ိဳးျမင့္၊ ဌာနဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ (၆-၅-၂၀၁၈)ရက္ေန႔တြင္ ႀကိမ္ပင္ဆည္ - စေကၠာ့ - ဓႏုျဖဴ - ဇလြန္ - ဟသၤာတလမ္း ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းထားရွိမႈ အေျခအေနကို လည္းေကာင္း၊ (၇-၅-၂၀၁၈)ရက္ေန႔တြင္ ဟသၤာတ - ဆုံကုန္း - ျမန္ေအာင္လမ္း၊ ငဝန္ျမစ္ကူးတံတား (ျမိဳ႔ကြင္း)၊ ပုသိမ္ - မုံရြာလမ္း (ဘက္ရဲ - ဥသ်ွစ္ပင္အပိုင္း)၊ ျပည္ - ဥသ်ွစ္ပင္လမ္း၊ ဧရာဝတီတံတား(နဝေဒး)၊ ျပည္ - ေအာင္လံ - ေတာင္တြင္းႀကီးလမ္း BOT အပိုင္းတို႔တြင္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနကို လည္းေကာင္း ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးပါသည္။


Page 10 of 24

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္