ျမန္မာႏုိင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီ သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီ ဥပေဒအရ ျပဌာန္းခ်က္ပါ တာဝန္မ်ားနွင့္အညီ ျပည္တြင္းရွိ နည္းပညာတကၠသိုလ္မ်ား၏ ေလ်ာက္ထားခ်က္အရ အရည္အေသြး စိစစ္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းကို ေဒသတြင္း အာရွပစိဖိတ္ေဒသ စံႏႈန္းမ်ားနွင့္ စိစစ္ခဲ့ပါသည္။ အဆင့္ဆင့္ စိစစ္ေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ နည္းပညာတကၠသိုလ္(၄)ခုမွ ဘြဲ႔သင္တန္း(၁၈)ခုအား ပဏာမ အသိအမွတ္ျပဳ (Provisional Accredited) လက္မွတ္ခ်ီးျမွင့္ျခင္း အခမ္းအနားကို (၂၉-၇-၂၀၁၈)ရက္ နံနက္(၀၉း၀၀)အခ်ိန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီ Function Hall တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္။ အဆိုပါ အခမ္းအနားသုိ႔ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးနွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌ၊ ပို႔ေဆာင္ေရးနွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ အမ်ဳိးသားပညာေရးမူဝါဒ ေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီ နာယက အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား၊ ေကာင္စီဝင္မ်ားနွင့္ Convener, Chair, Evaluator, Observer မ်ား၊ အရည္အေသြး စိစစ္အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ လက္ခံယူမည့္ နည္းပညာတကၠသိုလ္မ်ားမွ ပါေမာကၡခ်ဳပ္နွင့္ ပါေမာကၡ ဌာနမွဴးမ်ား၊ အျခားဖိတ္ၾကားထားသည့္ ဧည့္သည္မ်ား တက္ေရာက္ၾကပါသည္။ အရည္အေသြး စိစစ္အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ အသီးသီးကို မႏၱေလးနည္းပညာ တကၠသိုလ္မွ ဘြဲ႔သင္တန္း(၇)ခု၊ နည္းပညာတကၠသိုလ္(သန္လ်င္)မွ ဘြဲ႔သင္တန္း(၃)ခု၊ နည္းပညာတကၠသိုလ္(ေက်ာက္ဆည္)မွ ဘြဲ႔သင္တန္း(၆)ခု၊ ရန္ကုန္ နည္းပညာတကၠသိုလ္မွ ဘြဲ႔သင္တန္း(၂)ခု စုစုေပါင္း ဘြဲ႔သင္တန္း(၁၈)ခု ရယူခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ က ျမန္မာႏုိင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီသို႔ လွဴဒါန္းခဲ့ၾကသည့္ အလွဴရွင္(၁၁)ဦးအား ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ား ေပးအပ္ပါသည္။


ကရင္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္း သဘာဝေဘးဒဏ္သင့္ ျပည္သူမ်ားသို႔ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ လွဴဒါန္းသည့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ အလွဴေငြ (၂၅)သိန္းက်ပ္စီကို ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ကိုယ္စား သက္ဆိုင္ရာ လမ္းဦးစီးဌာန က ေပးအပ္လွဴဒါန္း ။ (၂၉-၇-၂၀၁၈)


တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္း သဘာဝေဘးဒဏ္သင့္ ျပည္သူမ်ားသို႔ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ လွဴဒါန္းသည့္ အလွဴေငြ (၂၅)သိန္းက်ပ္ ကို တိုင္းေဒသႀကီး စီမံ/ဘဏၰာ ဝန္ႀကီး ဦးၿဖိဳးဝင္းထြန္း ထံသို႔ 
ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ကိုယ္စား လမ္းဦးစီးဌာန၊ ဒု-ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ျမင့္ဦး က ေပးအပ္လွဴဒါန္း ။

(၂၉-၇-၂၀၁၈)


ဇူလိုင္လ၂၇ရက္ေန႔တြင္ မိုးသည္းထန္စြာ႐ြာသြန္းမႈေၾကာင့္ မိုင္းဆတ္ခ႐ိုင္၊ မိုင္းဆတ္-မိုင္းခုတ္ကားလမ္း19km မွ 55km အတြင္းတြင္ ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား  ေတာင္ၿပိဳလမ္းပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါသျဖင့္ မိုင္းဆတ္ခရိုင္၊ လမ္းဦးစီးဌာနမွ အင္ဂ်င္နီယာဝန္ထမ္းမ်ား ဦးေဆာင္၍ စက္အင္အား၊လူအင္အားမ်ား အသံုးျပဳ၍ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ဇူလိုင္လ ၂၈ရက္ေန႔ေန႔လည္၁၂း၀၀ ခန္႔ အခ်ိန္တြင္ ကားလမ္းတေၾကာင္း ထိုးပြင့္ကာယာဥ္မ်ား သြားလာႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ားျပည္သူ သိရွိႏိုင္ရန္ တင္ျပအပ္ပါသည္၊

စက္ယာဥ္ယႏၲရားအင္အားမ်ား ေနာက္ထပ္တိုး၍ ေတာင္ၿပိဳေျမမ်ား ကုန္စင္႐ွင္းလင္းေရးႏွင့္ မိုးဆက္လက္ရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ထပ္မံေျမၿပိဳက်မႈမ်ားအား အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ဖယ္ရွားရွင္းလင္းလ်က္ရွိပါသည္။


ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံခ႐ိုင္၊ လႈိင္းဘြဲ႕ - ရွမ္းရြာသစ္ လမ္း ၊ ေတာင္က်ေရေၾကာင့္ ေမ်ာပါသြားေသာ တံတား(၂)စင္း ေနရာတြင္ ေပ(၆၀)ႏွင့္ ေပ(၇၀) ေဘလီတံတား(၂)စင္း တည္ေဆာက္ၿပီးစီး။


ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ၂၀၁၈ ခုနွစ္ မိုးရာသီ သစ္ပင္စိုက္ပ်ဳိးပြဲကို ရန္ကုန္ - မႏၱေလး အျမန္လမ္းမႀကီး စီလမ္းဆံုတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္။

(၂၆-၇-၂၀၁၈)


ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ထမ္းမိသားစုမ်ား၏ (၁၃)ႀကိမ္ေျမာက္ ဝါဆိုသကၤန္း ကပ္လွဴပူေဇာ္ပြဲ အခမ္းအနားကို ေနျပည္ေတာ္ ရံုးအမွတ္(၁၁) ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ စုေဝးခန္းမႀကီးတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္။

(၂၅-၇-၂၀၁၈)


မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ဂ်ိဳင္းျမစ္ ေရတက္လာပါသျဖင့္ ဂ်ိဳင္း(ေကာ့ကရိတ္)ႀကိဳးတံတား ေဘးရွိ Pontoon တံတား အတက္အဆင္းမွာ ျမင့္တက္လာပါကာ အခ်ိဳ႕လူစီးယာဥ္မ်ား အတက္အဆင္း ခက္ခဲေနပါသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ လူစီးယာဥ္(Expresses)မ်ား အေနျဖင့္ (ယာဥ္+ကုန္) ၁၃ တန္ခ်ိန္ၿပီး တင္ေဆာင္လာပါက ႀကိဳးတံတားေပၚမွ ခရီးသည္မ်ား လမ္းဆင္းေလွ်ာက္ေသာစနစ္ျဖင့္ ယာဥ္မ်ားအား ျဖတ္သန္းခြင့္ ျပဳထားပါသည္။

တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ ႀကိဳးတံတားေပၚ ျဖတ္သန္းမည့္ယာဥ္မ်ားအား ကတၱားေပၚတက္ေစၿပီး တိုင္းတာစစ္ေဆးေပးလွ်က္ ရွိပါေၾကာင္း သိရွိႏိုင္ရန္ ႏႈိးေဆာ္အပ္ပါသည္။

(၂၃-၇-၂၀၁၈၊ လမ္းဦးစီးဌာန၊ ကရင္ျပည္နယ္)


ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ တံတားဦးစီးဌာန၊ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕(၁) က တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေသာ ကုလားတန္ျမစ္ကူးတံတား(ပလက္၀) တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္း

(၂၁-၇-၂၀၁၈)


Page 8 of 24

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္