ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ႏွင့္ လၽွပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဝင္းခိုင္ သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Scot Marciel ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား လက္ခံေတြ႕ဆံု(၂၇-၁၀-၂၀၁၇)ေမယုေတာင္ေက်ာ္ (၂)လမ္း တည္ေဆာက္မႈရခိုင္ေဒသတြင္ ေဆာင္ရြက္မည့္ လမ္းတံတား စီမံကိန္းမ်ားရခိုင္ေဒသ ျပန္လည္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ေက်းရြာမ်ား ေနရာခ်ထားေရး စီမံကိန္းမ်ားရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပး စက္ရံုမ်ား တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားေက်းရြာမ်ားထိ မီးလင္းေရး စီမံကိန္းမ်ားေဒသေနျပည္သူမ်ား အလုပ္အကိုင္ ဖန္တီးေပးႏိုင္မႈ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားေဒသတြင္း လူမႈစီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ကာလတို ကာလရွည္ စီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။


ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ႏွင့္ လၽွပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဝင္းခိုင္ သည္
ရတနာပံုၿမိဳ႕သစ္ တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္း ေကာ္မတီ၏(၂/၂၀၁၇) အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္
(၂၈-၁၀-၂၀၁၇)

 


ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚက်င္ငိုက္မန္ တို႔သည္ DDG ဦးခင္ေမာင္ေက်ာ္၊ DDG ဦးခင္ေမာင္ေဆြ၊ CE ဦးခင္ေဇာ္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ လမ္းဦးစီးဌာန၊ ေက်းလတ္လမ္းဦးစီးဌာနတို႔မွ တာဝန္႐ွိသူမ်ားလိုက္ပါ၍ ၁၄.၁၀.၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ဖလမ္း - ရိဒ္လမ္း၊ ကေလး - ဖလမ္း - ဟားခါးလမ္း (ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္အပိုင္း)ႏွင့္ ကေလး - နတ္ေခ်ာင္း - ဖလမ္းလမ္း တို႔အား ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးခဲ့ၾကပါသည္။

 

 


ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝနိႀကီးႏွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚက်င္ငိုက္မန္ တို႔သည္ ၁၃- ၁၀-၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ဒုတိယၫႊန္ျကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးခင္ေမာင္ေက်ာ္၊ ဦးခင္ေမာင္ေဆြ၊ ခ်င္းျပည္နယ္ လမ္းဦးစီးဌာနႏွင့္ ေက်းလတ္လမ္းဦးစီးဌာနမွ တာဝန္႐ွိက္ပါလ်က္ တီးတိန္ - တြန္ဇံ - က်ီ ခါးလမ္းႏွင့္ တီးတိန္ - ရိဒ္လမ္း တိုးတက္ျပဳျပင္ေနမႈႏွင့္ မာန္ေဆာင္းတံတား ၾကံ့ခိုင္မႈအေျခအေနမ်ားကို ၾကည့္ႈစစ္ေဆးခဲ့ၾကပါသည္။

 

 

 
 

ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝနိႀကီးႏွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚက်င္ငိုက္မန္ တို႔သည္ ၁၂- ၁၀-၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ လမ္းဦးစီးဌာနႏွင့္ ေက်းလတ္လမ္းဦးစီးဌာနမွ တာဝန္႐ွိသူမ်ား လိုက္လ်က္ ကေလး - ဖလမ္း - ဟားခါးလမ္း (ကေလး - သိုင္းငင္းအပိုင္း)၊ သိုင္းငင္း - တီးတိန္လမ္းႏွင့္ တီးတိန္ - တြန္းဇံ - က်ီခါးလမ္းတို႔အား ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးခဲ့ၾကပါသည္။ ထုိသုိ႔စစ္ေဆးရာတြင္ ဒုတိယဝန္ႀကီး မိုးေရတိုက္စား၍ ျပန္လည္ျပဳျပင္ရမည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပြင့္လင္းရာသီတြင္ လမ္းတိုးတက္ျပဳျပင္ရမည့္ အေျခအေနမ်ားကို မွာၾကားခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ တီးတိန္ - က်ီခါးလမ္း ၉၀ ကီလိုမီတာမွ ဇမ္ပီးေက်းရြာသုိ႔ ေက်ာက္ခင္းလမ္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးတို႔ကို ညိွႏႈိင္းေပးခဲ့ပါသည္။

 


မိုးေမာက္ မွ လြယ္ဂ်ယ္ ထိ (၄၇)မိုင္ (၄)ဖာလံု ရွည္လ်ားၿပီး တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတနိုင္ငံ အစိုးရအကူအညီ ေျပာင္းဖူးေစ့ေက်ာက္စီနည္းျဖင့္ လမ္းေခ်ာေမြ႕စြာ သြားလာနိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့မႈေၾကာင့္ (၂၀၀၅)ခုနွစ္တြင္ လုပ္ငန္း စတင္ခဲ ့ျပီး (၂၀၀၈)ခုနွစ္ခန္႔တြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ၿပီးစီးခဲ့ကာ ယခုအခါ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ကခ်င္ျပည္နယ္၊ လမ္းဦးစီးဌာန မွ တာဝန္ယူ ထိန္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရိွပါတယ္။ (၇-၁၀-၂၀၁၇)

 


Page 25 of 32

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္