ေျမာင္းျမတံတားသစ္ တည္ေဆာက္မႈ စစ္ေဆး

ဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ သည္ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္း၊ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားနွင့္ အတူ (၁၂-၈-၂၀၁၈)ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ပုသိမ္ၿမဳိ႕မွ ထြက္ခြါလာၿပီး ပုသိမ္ - ကံကုန္း - ျမင္းကဆိပ္ - ေျမာင္းျမ လမ္းျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ အေျခအေနကို လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးၿပီး ေျမာင္းျမတံတားသစ္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းခြင္သို႔ ေရာက္ရွိပါသည္။ ရွင္းလင္းေဆာင္တြင္ တံတားဦးစီးဌာန၊ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔(၁)၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးမ်ဳိးဝင္း က ေျမာင္းျမ တံတားသစ္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈ၊ ေဆာင္ရြက္ဆဲ၊ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကို လည္းေကာင္း၊   လပြတၱာ(ပင္လယ္ေလး)တံတား လက္ရွိၾကိဳးတံတား ၾကံ့ခိုင္မႈရွိေစေရး ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈ အေျခအေနမ်ားကို လည္းေကာင္း ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးနွင့္ အဖြဲ႔သည္ ေျမာင္းျမ - အိမ္မဲ - ပန္းတေနာ္ လမ္းပိုင္း ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းထားရွိမႈကို လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးပါသည္။

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္

 

 

ဝန္ထမ္းဆိုင္ရာအသိေပးေၾကျငာျခင္း