မလြဲေတာင္လမ္း ျဖတ္သန္းသြားလာႏိုင္ၿပီ

ရန္ကုန္ - ေရး - ထားဝယ္ (မလြဲေတာင္လမ္း) ျဖတ္သန္းသြားလာႏိုင္ၿပီ ။

ယေန႔ (၁၆-၈-၂၀၁၉)ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ (၁၅:၃၀)အခ်ိန္တြင္ တနသာၤရီတိုင္းေဒသႀကီး ၊ မလြဲေတာင္လမ္းပိုင္း ယာယီေဘလီ တံတားထိုးျခင္းလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးၿပီ ျဖစ္ပါသျဖင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား သြားလာႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္း ၊ လမ္းဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ၊ တံတားဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ သံေဘာင္ေဘလီ တံတားထိုးျခင္းလုပ္ငန္းအား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးၿပီး အိမ္စီးကားငယ္မ်ား ႏွင့္ (၆)ဘီးကုန္ကားမ်ားကို ျဖတ္သန္းခြင့္ ျပဳလိုက္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ (၁၇-၈-၂၀၁၉)ရက္ေန႔တြင္ ကုန္ကားမ်ားအား (ယာဥ္+ကုန္=၂၄ တန္)အထိ ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္