ဆိပ္မတံတား တည္ေဆာက္ၿပီးစီး

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဖ်ာပုံခရိုင္၊ နာဂစ္လမ္း အမွတ္(၇)၊ ဖ်ာပုံ - က်ဳံကဒြန္း - ေဒၚၿငိမ္း - အမာလမ္းေပၚရွိ ဆိပ္မတံတား အရွည္(၂၈၀ ေပ)သည္ (၉-၁၁-၂၀၁၉)ရက္ ည(၁၁:၃၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ၿပိဳက်ပ်က္စီးသြားခဲ့ရာ (၁၅-၁၁-၂၀၁၉)ရက္ေန႔မွစ၍ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းကို တံတားအထူးအဖြဲ႕(၁၆)က တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ တံတားတိုင္မ်ားကို (1.2 mØ SPSP Stand Pipe)မ်ားျဖင့္ အသစ္ျပန္လည္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး တံတားအေပၚထည္အား S/S Bailey (C-200)(280')ျဖင့္ တည္ေဆာက္ခဲ့ပါသည္။ ခ်ဥ္းကပ္လမ္းအား လမ္းဦးစီးဌာန၊ ဖ်ာပုံခရိုင္မွ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ (၂၉-၁၁-၂၀၁၉)ရက္ေန႔တြင္ Load Test ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး (၃၀-၁၁-၂၀၁၉)ရက္ေန႔ နံနက္(၆:၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား စတင္အသုံးျပဳေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။