ဧရာဝတီတံတား(မေကြး)၏ ေရလည္တိုင္ (၁၁)၊ ကင္းရံုအနီး သံေပါင္ေဘးအေပါက္ၾကားမွ လူ(၁)ဦး ေျခေခ်ာ္က်ျခင္း

အသိေပးေၾကျငာခ်က္ Tuesday, 13 December 2016 00:00
Rate this item
(0 votes)

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္

 

 

ဝန္ထမ္းဆိုင္ရာအသိေပးေၾကျငာျခင္း