မႏၱေလး-လားရႈိး-မူဆယ္ ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီး ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈ

အသိေပးေၾကညာခ်က္ Monday, 15 January 2018 00:00
Rate this item
(0 votes)

မႏၱေလး-လားရႈိး-မူဆယ္ ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီး ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈ အသိေပးေၾကညာခ်က္

=============================================================

(၁) ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ လမ္းဦးစီးဌာန၊ ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)၊ ေက်ာက္မဲခရိုင္၊ ေက်ာက္မဲျမိဳ႕နယ္အတြင္း Oriental Highway Co.,Ltd. မွ B.O.T စနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ မႏၱေလး - လားရိႈး - မူဆယ္ ျပည္ေထာင္စုလမ္းမၾကီး မိုင္(၈၄/၁-၂) ၾကားတြင္ မႏၱေလး မွ မူဆယ္ သို႔ ယာဥ္ေမာင္း ဦးစိုင္း ေမာင္းႏွင္သည့္ ဆီေဘာက္ဆာ ယာဥ္အမွတ္ (7H/7843)သည္ ၂၀၁၇ ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃၀ ရက္ (၁၉၄၅)ခ်ိန္တြင္ ဂြ်ိဳင္းျပတ္၍ လမ္းတစ္ျခမ္း ပိတ္ခဲ့ျပီး၊ (၁၂)ဘီးကားမ်ားထိ သြားလာ၍ ရကာ၊ ပိတ္ဆို႔ယာဥ္အား ဒီဇင္ဘာလ ၃၀ ရက္ (၂၁၀၀)ခ်ိန္တြင္ ဖယ္ရွားရွင္းလင္းၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ပံုမွန္အတိုင္း သြားလာလ်က္ ရွိပါသည္။

(၂) ၎လမ္းအပိုင္း ေက်ာက္မဲၿမိဳ႔နယ္အတြင္း မိုင္(၈၄/၄)အနီး မႏၱေလး မွ မူဆယ္ သို႔ ယာဥ္ေမာင္း ဦးသန္းႏိုင္ ေမာင္းႏွင္သည့္ ဆန္တင္ေဆာင္လာေသာ (၂၂)ဘီးတြဲကား ယာဥ္အမွတ္ (7M/7497)သည္ ဒီဇင္ဘာလ ၃၀ ရက္ (၂၂၃၀)ခ်ိန္တြင္ ကေရာင္းေႄကြ၍ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈ ျဖစ္ပြားကာ၊ လမ္းဦးစီးဌာနႏွင့္ Oriental Highway Co.,Ltd. မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ယာဥ္ထိန္းရဲ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား ပူးေပါင္း၍ လမ္းေၾကာင္းရွင္းလင္းေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ (၁၃၀၀)ခ်ိန္တြင္ ဖယ္ရွားရွင္းလင္းၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယာဥ္မ်ား အလွည့္က် ေစလႊတ္လ်က္ ရွိပါသည္။

(၃) ယာဥ္လမ္းေၾကာင္း ရွင္းလင္းေရးအတြက္ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ (၁၃၀၀)မွ (၁၈၀၀)ခ်ိန္ထိ အဆင္းကားမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ (၁၈၀၀)ခ်ိန္မွ (၂၄၀၀)ခ်ိန္ထိ အတက္ကားမ်ားကို လည္းေကာင္း တစ္လွည့္စီ ေစလႊတ္လ်က္ရွိရာ မိုင္(၈၇/၅)အနီး ယာဥ္မ်ား ထိန္းသိမ္းမရဘဲ ေခါင္းခ်င္းဆိုင္၍ ယာဥ္ေၾကာ(၄)တန္းအထိ ရွိကာ ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ (၀၄၀၀)ခ်ိန္တြင္ လံုး၀ ပိတ္သြားခဲ့ျပီး၊ ေက်ာက္မဲဘက္ျခမ္းတြင္ ဇီးပင္စခန္းရြာအထြက္ မိုင္(၉၂/၅)အထိ (၅)မိုင္ခန္႔ႏွင့္ ေနာင္ခ်ိဳ ဘက္ျခမ္းတြင္ ေနာင္ခ်ိဳ တိုးလ္ဂိတ္မွ ဂုတ္တြင္းလမ္း တစ္ပိုင္းလံုးႏွင့္ မိုင္(၈၇/၅)အထိ ယာဥ္မ်ား ပိတ္ဆို႔လ်က္ ရွိပါသည္။

(၄) ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈ ေျဖရွင္းရန္အတြက္ လားရွိုးအတက္ကားမ်ားကို ေနာင္ခ်ိဳႏွင့္ ၀က္၀ံ(ဘန္႔ေဘြး) တိုးလ္ဂိတ္မ်ားမွ (၀၄၀၀)ခ်ိန္တြင္ လည္းေကာင္း၊ မႏၱေလး အဆင္းကားမ်ားကို ေက်ာက္မဲ၊ သီေပါ၊ ေခးနင္း၊ လားရွိုးၿမိဳ႕ေရွာင္ တိုးလ္ဂိတ္မ်ားမွ (၀၇၀၀) ခ်ိန္တြင္ လည္းေကာင္း၊ ယာဥ္သြားလာမႈ ေခတၱ ထိန္းထားခဲ့ရပါသည္။ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ (၀၉၀၀)ခ်ိန္ထိ ယာဥ္မ်ား ပိတ္ဆို႔လ်က္ ရွိပါသည္။

(၅) ဒု-ျပည္နယ္ေထြအုပ္(လားရွိုး)၊ ခရိုင္ေထြအုပ္(ေက်ာက္မဲ)၊ ခရိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႔(ေက်ာက္မဲ)၊ လမ္းဦးစီးဌာနႏွင့္ Oriental Highway Co.,Ltd. မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ နယ္ေျမခံယာဥ္ထိန္း၊ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ (၁၀၀၀)ခိ်န္တြင္ ေက်ာက္မဲဘက္ျခမ္းရွိ ယာဥ္မ်ားအား လားရွိုးဘက္သို႔ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေစလႊတ္ထားခဲ့ ပါသည္။ ဂုတ္တြင္းအပိုင္း ရွင္းလင္းသြားရန္ ဂုတ္တြင္း အတြင္းပိုင္း ပိတ္မိေနေသာ ယာဥ္မ်ားအား ေက်ာက္မဲႏွင့္ ေနာင္ခ်ိဳဘက္မ်ားသို႔ ရွင္းလင္းဆြဲထုတ္ကာ၊ အမွတ္(၂၀)ယာဥ္ထိန္းတပ္ဖြဲ႔ (လားရွိုး)မွ တပ္ဖြဲ႔၀င္(၁+၆) အင္အားျဖည့္ေစလႊတ္၍ လမ္းေၾကာင္းရွင္းလင္းေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။ ေနာင္ခ်ိဳ တိုးလ္ဂိတ္မွ လားရွိုးဘက္သို႔ သြားမည့္ယာဥ္မ်ားအား ဆြဲထုတ္ရာ ရွင္းလင္းသြားၿပီး ေက်ာက္မဲ ဘက္ျခမ္း ဂုတ္တြင္းတံတား မိုင္(၈၄/၀)မွ (၈၈/၀)ၾကား မႏၱေလးဘက္သို႔ သြားရန္ ေစာင့္ဆိုင္းေနေသာ ယာဥ္မ်ားအား (၁၃၃၀)ခ်ိန္တြင္ စတင္ေစလႊတ္ခဲ့ပါသည္။

(၆) ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈ ေျဖရွင္းရန္အတြက္ အတက္/အဆင္း ကားမ်ားကို အလွည့္က် ေစလႊတ္ လ်က္ရွိရာ ေက်ာက္မဲဘက္ျခမ္း၊ ဇီးပင္စခန္း မိုင္(၉၂/၀)မွ အဆင္းကားမ်ားကို ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ (၁၅၀၀)ခ်ိန္မွ (၁၈၃၀)ခ်ိန္ထိ ေစလႊတ္ရာ ေနာင္ခ်ိဳ တိုးလ္ဂိတ္သို႔ ေနာက္ဆံုးကား (၂၁၄၀)ခ်ိန္ ေရာက္ရွိျပီး၊ ေနာင္ခ်ိဳဘက္ျခမ္း ေနာင္ခ်ိဳတိုးလ္ဂိတ္ မိုင္(၇၉/၀)မွ အတက္ကားမ်ားကို (၂၁၄၅)ခ်ိန္မွ ဇန္နဝါရီလ ၂ ရက္ (၀၄၄၀)ခ်ိန္ထိ ေစလႊတ္ရာ မိုးျမင့္သာ မိုင္(၉၀/၀)သို႔ ေနာက္ဆံုးကား (၀၆၄၀)ခ်ိန္ ေရာက္ရွိပါသည္၊ ေက်ာက္မဲဘက္ျခမ္း မိုးျမင့္သာ မိုင္(၉၀/၀)မွ အဆင္းကားမ်ားကို (၀၆၄၅)ခ်ိန္မွ (၁၂၀၀)ခ်ိန္ထိ ေစလႊတ္လ်က္ ရွိပါသည္၊ ေနာက္ဆံုးကား ေနာင္ခ်ိဳတိုးလ္ဂိတ္သို႔ ေရာက္ရွိပါက လားရွိုးဘက္သို႔သြားမည့္ အတက္ကားမ်ားအား အလွည့္က် ျပန္လည္ ေစလႊတ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

(၇) လမ္းဦးစီးဌာန၊ ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)တြင္ လက္ရွိအခ်ိန္၌ မိုးရြာသြန္းလ်က္ရွိပါသျဖင့္ ဂုတ္တြင္းလမ္းပိုင္းတြင္ လမ္းေၾကာင္းပိတ္ဆို႔မႈ မရွိေစေရး ၾကိဳတင္ကာကြယ္သည့္ အေနျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ အတက္ကားမ်ားကို (၁၅၀၀)ခ်ိန္မွ (၂၀၀၀)ခ်ိန္ထိ လည္းေကာင္း၊ အဆင္းကားမ်ားကို (၂၂၀၀)ခ်ိန္မွ (၀၄၀၀)ခ်ိန္ထိ လည္းေကာင္း အလွည့္က် ေစလႊတ္လ်က္ရွိၿပီး ဇန္နဝါရီလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ အတက္ကားမ်ားကို (၀၆၀၀)ခ်ိန္မွ (၁၀၀၀)ခ်ိန္ထိႏွင့္ (၁၈၀၀)ခ်ိန္မွ (၂၂၀၀)ခ်ိန္ထိ လည္းေကာင္း၊ အဆင္းကားမ်ားကို (၁၂၀၀)ခ်ိန္မွ (၁၆၀၀)ခ်ိန္ထိႏွင့္ (၀၀၀၀)ခ်ိန္မွ (၀၄၀၀)ခ်ိန္ထိ အလွည့္က် ေစလႊတ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

(၈) မႏၱေလး - လားရွိုး - မူဆယ္ လမ္းတြင္ ယာဥ္ေမာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ စည္းကမ္းမဲ့စြာ ေက်ာ္တက္ေမာင္းႏွင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ မေတာ္တဆမႈမ်ား ျဖစ္ပြားကာ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈမ်ား မျဖစ္ပြားေစရန္ လမ္းဦးစီးဌာနမွ LED Board မ်ား တပ္ဆင္ထားရွိၿပီး သတိေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ ၎လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈမ်ားအား ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဂုတ္ထိပ္တံတားသစ္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိပါသည္။

Read 5447 times

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္