အသိေပးေၾကညာခ်က္

အသိေပးေၾကညာခ်က္ Monday, 26 August 2019 00:00
Rate this item
(0 votes)

အိႏၵဳ - ေကာ့ကရိတ္ လမ္းအပိုင္း
ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈ အေျခအေနအား
ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ အတြက္ 
ယာဥ္ႀကီး / ယာဥ္ငယ္မ်ား အေနျဖင့္

ယာယီ အေရးေပၚ အစီအစဥ္အရ
ေျမပံုတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္
သတ္မွတ္ လမ္းညႊန္ထားေသာ 
လမ္းအူေၾကာင္း အတိုင္း
သြားေရာက္မည့္ ခရီးစဥ္အား
စည္းကမ္းတက် လိုက္နာေမာင္းႏွင္ေပးၾကပါရန္
ေမတၱာရပ္ခံ အသိေပး အပ္ပါသည္။

(လမ္းဦးစီးဌာန၊ ကရင္ျပည္နယ္)

Read 1379 times