အသိေပး ေၾကညာခ်က္

အသိေပးေၾကညာခ်က္ Thursday, 29 August 2019 00:00
Rate this item
(0 votes)

ယေန႔နံနက္ (၁၀း၃၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ သံလြင္တံတား - ေကာ့က်ိဳက္ - ဇာသျပင္ (အေျဖာင့္လမ္း) မိုင္တိုင္အမွတ္ (၁၇/၅ - ၁၇/၆) အတြင္းရွိ အရွည္ (၂၀)ေပ တံတား၏ ကမ္းကပ္ခံု မွာ အက္ကြဲ နိမ့္က်သြားပါသျဖင့္ အတက္ကား ယာဥ္ႀကီးမ်ားအတြက္ ယခင္ က လမ္းေၾကာင္းေပးထားသည့္ သံလြင္တံတား - ေကာ့က်ိဳက္ - ဇာသျပင္ လမ္းအစား သံလြင္တံတား - ေကာ့က်ိဳက္ - ေနာင္လံုေတာင္ၾကား လမ္းအတိုင္း ေမာင္းႏွင္ျကရန္ ၊ အဆင္းကားမ်ား အေနျဖင့္ က်ားကေလး - ဇာသျပင္ - အိႏၵဳ - ေနာင္လံုေတာင္ၾကား လမ္းအတိုင္း ေမာင္းႏွင္ၾကရန္ တို႔ကို အသိေပး ေၾကညာအပ္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္။ အိႏၵဳ - ေနာင္လံု ျကားရွိ ျမျပည္တံတားမွာ အေရးေပၚ တည္ေဆာက္ထားေသာ ေဘလီတံတားျဖစ္သည့္အတြက္ ယာယီအေနျဖင့္ ၁၂ ဘီးတပ္ယာဥ္ႏွင့္ (ယာဥ္+ကုန္ = ၂၅ တန္) ယာဥ္မ်ားသာ ခြင့္ျပဳထားပါသည္။ အဆိုပါ တံတားအား (ယာဥ္+ကုန္ = ၄၈ တန္) ခံႏိုင္ေစရန္ တံတားအထူးအဖြဲ႔ က ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ၿပီးမွသာ (ယာဥ္+ကုန္ = ၂၅ တန္)အထက္ ယာဥ္မ်ားကို ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား အေနျဖင့္ သတ္မွတ္တန္ခ်ိန္အတိုင္းသာ တင္ေဆာင္ၾကပါရန္ အသိေပး ေၾကညာအပ္ပါသည္။

(လမ္းဦးစီးဌာန ၊ ကရင္ျပည္နယ္)

Read 1296 times Last modified on Thursday, 29 August 2019 09:16