အသိေပးေၾကညာခ်က္

အသိေပးေၾကညာခ်က္ Monday, 18 November 2019 00:00
Rate this item
(0 votes)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဘုရင့္ေနာင္တံတားအမွတ္(၁)တြင္ Bearing ႏွင့္ Expansion Joint လဲလွယ္ျခင္းအား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ယေန႔အထိ ၇၅% ၿပီးစီးၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ (၂၉-၁၁-၂၀၁၉)ရက္ ေန႔တြင္ လုပ္ငန္းအားလုံးၿပီးစီးၿပီး (၃၀-၁၁-၂၀၁၉)ရက္ေန႔ နံနက္တြင္ Load Test ေဆာင္ရြက္ကာ ယာဥ္မ်ားအား ျပန္လည္ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို့ျဖစ္ပါ၍ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားသည္ (၃၀-၁၁-၂၀၁၉)ရက္ ႔လည္ပိုင္းမွစ၍ ေအာက္ေဖၚျပပါ မူလယာဥ္လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း သြားလာနိုင္ပါရန္ အသိေပးအပ္ပါသည္။ တင္ေဆာင္နို္င္သည့္ တန္ခ်ိန္မွာ ယခင္ခြင့္ျပဳထားသည့္တန္ခ်ိန္အတိုင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။

Read 870 times

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္

 

 

ဝန္ထမ္းဆိုင္ရာအသိေပးေၾကျငာျခင္း