သံလြင္(ဘားအံ)တံတား ခ်ဥ္းကပ္လမ္း ႏွစ္ဘက္စလံုးတြင္ ေရအနက္ (၄)ေပခန္႔ ျမင့္တက္ေနပါသျဖင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား သြားလာ၍ မရပါ၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ျဖတ္သန္းျခင္း ေခတၱပိတ္ထားပါသည္။

ဘားအံ - သထံု - ဘားအံ သို႔ ခရီးဆက္မည့္သူမ်ား ေမာ္လၿမိဳင္ဘက္မွ ပတ္၍ အိႏၵဳ - ဇာသျပင္ လမ္းအတိုင္း သြားမွသာ အဆင္ေျပနိုင္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပးႏႈိးေဆာ္အပ္ပါသည္။

(၃၁-၇-၂၀၁၈၊ လမ္းဦးစီးဌာန၊ ကရင္ျပည္နယ္)


မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ဂ်ိဳင္းျမစ္ ေရတက္လာပါသျဖင့္ ဂ်ိဳင္း(ေကာ့ကရိတ္)ႀကိဳးတံတား ေဘးရွိ Pontoon တံတား အတက္အဆင္းမွာ ျမင့္တက္လာပါကာ အခ်ိဳ႕လူစီးယာဥ္မ်ား အတက္အဆင္း ခက္ခဲေနပါသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ လူစီးယာဥ္(Expresses)မ်ား အေနျဖင့္ (ယာဥ္+ကုန္) ၁၃ တန္ခ်ိန္ၿပီး တင္ေဆာင္လာပါက ႀကိဳးတံတားေပၚမွ ခရီးသည္မ်ား လမ္းဆင္းေလွ်ာက္ေသာစနစ္ျဖင့္ ယာဥ္မ်ားအား ျဖတ္သန္းခြင့္ ျပဳထားပါသည္။

တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ ႀကိဳးတံတားေပၚ ျဖတ္သန္းမည့္ယာဥ္မ်ားအား ကတၱားေပၚတက္ေစၿပီး တိုင္းတာစစ္ေဆးေပးလွ်က္ ရွိပါေၾကာင္း သိရွိႏိုင္ရန္ ႏႈိးေဆာ္အပ္ပါသည္။

(၂၃-၇-၂၀၁၈၊ လမ္းဦးစီးဌာန၊ ကရင္ျပည္နယ္)


Page 7 of 15

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္