ယေန႔ (၈-၉-၂၀၁၉)ရက္ေန႔ နံနက္(၀၈:၀၈)အခ်ိန္တြင္ ဂုတ္တြင္း ယာယီေဘလီတံတားေပၚမွ (ယာဥ္+ကုန္ = ၄၈ တန္)ကားမ်ားအား ျဖတ္သန္းခြင့္ ျပဳလိုက္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ (၂၀-၈-၂၀၁၉)ရက္ေန႔တြင္ (ယာဥ္+ကုန္ = ၃၆ တန္)ကားမ်ားအား ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ရက္ေပါင္း(၃၀)အတြင္း ေဘလီတံတား ပိုမိုၾကံ့ခိုင္ေတာင့္တင္းေစရန္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး (ယာဥ္+ကုန္ = ၄၈ တန္)ကားမ်ား ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႀကိဳတင္ အသိေပးေၾကညာခဲ့ပါသည္။
ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္း သည္ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ႏွင့္ လမ္းဦးစီးဌာန ၊ တံတားဦးစီးဌာန တို႔မွ တာဝန္ရွိ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားႏွင့္အတူ ဂုတ္တြင္း ယာယီေဘလီတံတားကို Top Chord မ်ား ထပ္မံ အားျဖည့္ျခင္း ၊ ေက်ာက္မဲဘက္ကမ္း ေရလယ္တိုင္အား H Beam ျဖင့္ အားျဖည့္ ေထာက္မျခင္း ၊ ကြန္ကရစ္ယကၼမ်ားအား ေဘလီသံေဘာင္မ်ားျဖင့္ ေထာက္မျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနမ်ားကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးပါသည္။
ေဘလီတံတား၏ Deflection စစ္ေဆးမႈရလဒ္မွာ သတ္မွတ္ ခြင့္ျပဳခ်က္အတြင္းရွိသျဖင့္ (ယာဥ္+ကုန္ = ၄၈ တန္) ကားမ်ားကို ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္းအား အသိေပးေၾကညာအပ္ပါသည္။
(ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန)


ဘုရားႀကီး - ေမာ္လၿမိဳင္ - ေရး - ထားဝယ္ - ေကာ့ေသာင္းလမ္း (ထားဝယ္ - မလြဲေတာင္ အပိုင္း) မိုင္တိုင္(၈၀/၂) ေတာင္ၿပိဳလမ္းသား ျပတ္က်သြားသည့္ေနရာတြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ ယာယီေဘလီသံေဘာင္တံတားအား 
(၁၇-၈-၂၀၁၉)ရက္ေန႔မွစ၍ အိမ္စီးကားမ်ားႏွင့္ ကုန္ကားမ်ား (ယာဥ္+ကုန္=၂၄ တန္)အား ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ 
ယခုအခါ အဆိုပါေဘလီတံတားကို Strengthening ျပဳလုပ္ၿပီးျဖစ္ပါ၍  Load Test ျပဳလုပ္ၿပီး (၇-၉-၂၀၁၉)ရက္ စေနေန႔ နံနက္(၀၉:၄၅)အခ်ိန္မွစတင္၍ (ယာဥ္+ကုန္ = ၄၈ တန္) အထိ ကားႀကီးမ်ားအား ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳလိုက္ၿပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပး ေၾကညာအပ္ပါသည္။

(ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန)


Page 10 of 33

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္