သထံု - ဘားအံ - ေကာ့ကရိတ္ - ျမဝတီ လမ္းသည္ ဩဂုတ္လႏွင့္ စက္တင္ဘာလဆန္း တို႔တြင္ မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ အိႏၵဳ ႏွင့္က်ားကေလး ၾကားတြင္ လမ္းပုခံုးမ်ား နိမ့္က်လာၿပီး 
ယာဥ္ႀကီးမ်ား ေရွာင္တိမ္းသြားလာႏိုင္ရန္ ခက္ခဲသြားသျဖင့္ အတက္လမ္း / အဆင္းလမ္းမ်ား အေရးေပၚသတ္မွတ္ကာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရပါသည္။

ယခုအခါ အဆိုပါ လမ္းပိုင္းအား CRBC လမ္းေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမွ လမ္းပုခံုးမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးၿပီျဖစ္ပါသျဖင့္ ယေန႔ (၁၇-၉-၂၀၁၉ ရက္ ၊ အဂၤါေန႔) မွ စတင္၍ (ယာဥ္+ကုန္= ၂၁)တန္ ေအာက္ယာဥ္မ်ား(ယာဥ္ငယ္မ်ားအပါအဝင္)သည္ (သံလြင္တံတား - ေကာ့က်ိဳက္ - ဇာသျပင္ - က်ားကေလး - ဂ်ိဳင္း - ေကာ့ကရိတ္ - ျမဝတီ)လမ္းအပိုင္း အား အတက္/အဆင္းႏွစ္မ်ိဳးလံုး အသံုးျပဳသြားလာႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

(ယာဥ္+ကုန္ = ၄၈)တန္ ယာဥ္မ်ားသည္ (သံလြင္တံတား - ေကာ့က်ိဳက္ - ေနာင္လံုေတာင္ၾကား - အိႏၵဳ - ဂ်ိဳင္း - ေကာ့ကရိတ္ - ျမဝတီ)လမ္းအပိုင္းကို အတက္/အဆင္းႏွစ္မ်ိဳးလံုး အသံုးျပဳသြားလာႏိုင္ၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

(လမ္းဦးစီးဌာန၊ ကရင္ျပည္နယ္)


ယေန႔ (၈-၉-၂၀၁၉)ရက္ေန႔ နံနက္(၀၈:၀၈)အခ်ိန္တြင္ ဂုတ္တြင္း ယာယီေဘလီတံတားေပၚမွ (ယာဥ္+ကုန္ = ၄၈ တန္)ကားမ်ားအား ျဖတ္သန္းခြင့္ ျပဳလိုက္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ (၂၀-၈-၂၀၁၉)ရက္ေန႔တြင္ (ယာဥ္+ကုန္ = ၃၆ တန္)ကားမ်ားအား ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ရက္ေပါင္း(၃၀)အတြင္း ေဘလီတံတား ပိုမိုၾကံ့ခိုင္ေတာင့္တင္းေစရန္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး (ယာဥ္+ကုန္ = ၄၈ တန္)ကားမ်ား ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႀကိဳတင္ အသိေပးေၾကညာခဲ့ပါသည္။
ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္း သည္ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ႏွင့္ လမ္းဦးစီးဌာန ၊ တံတားဦးစီးဌာန တို႔မွ တာဝန္ရွိ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားႏွင့္အတူ ဂုတ္တြင္း ယာယီေဘလီတံတားကို Top Chord မ်ား ထပ္မံ အားျဖည့္ျခင္း ၊ ေက်ာက္မဲဘက္ကမ္း ေရလယ္တိုင္အား H Beam ျဖင့္ အားျဖည့္ ေထာက္မျခင္း ၊ ကြန္ကရစ္ယကၼမ်ားအား ေဘလီသံေဘာင္မ်ားျဖင့္ ေထာက္မျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနမ်ားကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးပါသည္။
ေဘလီတံတား၏ Deflection စစ္ေဆးမႈရလဒ္မွာ သတ္မွတ္ ခြင့္ျပဳခ်က္အတြင္းရွိသျဖင့္ (ယာဥ္+ကုန္ = ၄၈ တန္) ကားမ်ားကို ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္းအား အသိေပးေၾကညာအပ္ပါသည္။
(ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန)


Page 11 of 35