မြန္ျပည္နယ္ ၊ မုဒုံၿမိဳ႕နယ္ ၊ မုဒုံ ေခ်ာင္းႏွစ္ခြလမ္း မိုင္တိုင္ (၇/၆ - ၇/၇)ၾကားရွိ ျကက္ဖတံတား သည္ (၉-၈-၂၀၁၉)ရက္ေန႔တြင္ ေရတိုက္စားမႈေၾကာင့္ တံတားမွာ လုံးဝပ်က္စီးခဲ့ၿပီး လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈ ျပတ္ေတာက္ခဲ့ပါသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ မြန္ျပည္နယ္ ၊ ေမာ္လၿမိဳင္ခ႐ိုင္ ၊ က်ိဳကၼေရာၿမိဳ႕နယ္ ၊ လမ္းဦးစီးဌာနမွ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား က ေဘလီတံတား ထိုးျခင္း လုပ္ငန္းကို ေန႔/ည မျပတ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ ့ရာ ယေန႔ (၁၅-၈-၂၀၁၉)ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ(၁၅:၀၀)နာရီတြင္ ေဘလီတံတားေပၚမွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ျဖတ္သန္းသြားလာႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။


ယေန႔(၁၅-၈-၂၀၁၉)ရက္ေန႔တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္း သည္ ကရင္ျပည္နယ္ လမ္းပန္းဝန္ႀကီး ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန တာဝန္ရွိသူမ်ား ႏွင့္အတူ ဂ်ိဳင္း(ေကာ့ကရိတ္) ပြန္တြန္းတံတား၏ ၾကံ့ခိုင္မႈ အေျခအေနအား ျကည့္ရႈစစ္ေဆးပါသည္။ ယေန႔ မွစ၍ အဆိုပါ ပြန္တြန္းတံတားေပၚတြင္ ၁၃ တန္ႏွင့္အထက္ ကုန္တင္ယာဥ္မ်ား (၂၄)နာရီ ပိတ္ရက္မရွိ အႏၲရာယ္ကင္းစြာ သြားလာႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန သည္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းမြန္ေစေရးအတြက္ အစဥ္ ဦးထိပ္ပန္ဆင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း အသိေပးေၾကညာအပ္ပါသည္။


Page 18 of 35

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္