ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ့ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ (၂၀၁၉-၂၀၂၀) ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္မည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါ ေခၚဆိုမႈအေျခအေန

Rate this item
(0 votes)

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္