ေက်းလက္လမ္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ MoU လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား

Rate this item
(0 votes)

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.