ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေတာင္ငူခရိုင္၊ ေရတာရွည္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ မ်ိဳးေက်ာ္လင္း ကုမၸဏီ မွ ျပည္ေထာင္စုရန္ပုံေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္ (၁၀) ေပအက်ယ္ နန္ခၽြန္ - စိုင္တေမာ့ ကတၱရာလမ္း အား DRRD QC အဖြဲ႔မ်ား သြားေရာက္စစ္ေဆးကာ CBR အတြက္အၾကံေပးျခင္း၊ တည္ေဆာက္မႈ ေကာင္းမြန္ျမန္ဆန္ေစရန္၊ ေက်ာက္အရြယ္အစားမ်ား၊ Design ရည္ရြယ္ ဆိုလိုခ်က္မ်ားႏွင့္ ပက္သက္သည့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို လမ္းညႊန္ခဲ့ပါသည္။ (၂၅-၁-၂၀၁၈)


ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ ၏ ၾသဝါဒခံယူပြဲ အခမ္းအနားကို ေနျပည္ေတာ္ ရံုးအမွတ္(၁၁) ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန စုေဝးခန္းမႀကီးတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ
ဝန္ႀကီးရံုး၊ အေဆာက္အဦ ဦးစီးဌာန၊ လမ္းဦးစီးဌာန၊ တံတားဦးစီးဌာန၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန၊ ေက်းလက္လမ္း ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန တို႔မွ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ အရာထမ္း၊ အမႈထမ္းမ်ား

တက္ေရာက္ၾကပါသည္။  (၂၅-၁-၂၀၁၈)


ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ႏွင့္ ဇနီး ပူတာအိုခရိုင္၊ ေနာင္မြန္းၿမိဳ႕နယ္အနီး ကဆန္ခေခ်ာင္းေပၚရွိ ရပ္ေဘာ့တံတား (ေနာင္မြန္း)ဖြင့္ပြဲသို႔ တက္ေရာက္ (13-1-2018)

 


ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္း သည္ (၁၀-၁-၂၀၁၈)ရက္ေန႔တြင္ ၿမဳိ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာ ဖြ႔ံၿဖဳိးေရး ဦးစီးဌာန ညႊန္ႀကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမင္းထိန္၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ညႊန္/မွဴး ဦးသက္ႏိုင္၊ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား ႏွင့္အတူ မႏၲေလးျမိဳ႔၊ ေအာင္ေျမမႏၲလာ နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းအိမ္ရာ စီမံကိန္း တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းခြင္အား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး။


ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လုပ္ငန္းညွိႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို (၉-၁-၂၀၁၈)ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ ရံုးအမွတ္(၁၁)၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ စုေဝးခန္းမႀကီး၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဝင္းခိုင္၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္း၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးဝင္းတင့္၊ အေဆာက္အဦ ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းေဇာ္၊ လမ္းဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးအုန္းလြင္၊ တံတားဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေရႊေလး၊ ၿမဳိ႕ျပနွင့္အိမ္ရာ ဖြ႔ံၿဖဳိးေရး ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမင္းထိန္၊ ေက်းလက္လမ္း ဖြ႔ံၿဖဳိးေရး ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးခင္သက္၊ ဒုတိယအျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးေဇာ္မင္းသိမ္း၊ ဦးစီးဌာနမ်ားမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား၊ အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္မ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္မ်ားမွ ဦးစီးဌာနမ်ားအလိုက္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ား၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကပါသည္။


ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ သုဝဏၰသင္တန္းေက်ာင္း၊ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ တြင္ ေက်းလက္လမ္းဦးစီးဌာနက ဖြင့္လွစ္သည့္ ေက်းလက္လမ္းတံတား တည္ေဆာက္ျခင္း သင္တန္း (၈-၁-၂၀၁၈)


Page 19 of 29