ဧရာဝတီတံတား(ထီးခ်ိဳင့္) ျမစ္ကူးတံတားႀကီးအား ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ သည္ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္၊ တံတားဦးစီးဌာန၊ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။ တံတားအထူးအဖြဲ႔(၂)

ဒု-ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးက ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးသည္ တံတားႀကီး ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို 

လမ္းၫႊန္မွာၾကားပါသည္။ (၁၆-၉-၂၀၁၈)


ဧရာဝတီတံတား (ရတနာပုံ) ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈ အေျခအေနမ်ားကို ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္သည္ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး။
 
တံတားစီမံကိန္းႀကီး အထူးအဖြဲ႔(၁) ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးမွ ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပပါသည္။
(၁၅-၉-၂၀၁၈)

 

 

ယေန႔ (၃၁-၈-၂၀၁၈) နံနက္ (၁) နာရီခန္႔ (စတင္တည္ေဆာက္ခ်ိန္မွ ၂၃ နာရီခန္႔) တြင္ ရန္ကုန္-ေနျပည္ေတာ္ အျမန္လမ္းအပိုင္း ဆြာေခ်ာင္း ေဘလီတံတားအသစ္ေပၚသို႔ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ Truck ကား စတင္တက္ေရာက္စမ္းသပ္ပါသည္။ Sway Brace မ်ား တပ္ဆင္၍ Load Test စမ္းသပ္ျပီးပါက ယေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ ခရီးသြားျပည္သူမ်ားအား ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳနိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။


ရန္ကုန္- မႏၱေလး ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီး (လမ္းေဟာင္း) ရွိ မိုင္တိုင္အမွတ္ (၁၉၉/၀) အနီး ေရတိုက္စားပ်က္စီးေသာေနရာအား ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန နွင့္ Oriental Highway ကုမၸဏီမွ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ၊ တပ္မေတာ္၊ ရဲ နွင့္ေဒသခံမ်ား ပူးေပါင္း၍ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားသြားလာႏိုင္ရန္ယာယီျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ယာဥ္ငယ္မ်ားသည္ နံနက္၁၁နာရီ၄၅မိနစ္မွစတင္၍လည္းေကာင္း၊ (၆)ဘီး နွင့္ (၁၀) ဘီးကုန္တင္ယာဥ္မ်ားသည္ မြန္းလြဲ(၃)နာရီ (၄၅)မိနစ္မွစတင္၍လည္းေကာင္း အလွည့္က် စတင္ျဖတ္သန္းနိုင္ၿပီျဖစ္ပါသည္။

က်န္ရိွေနေသာ ၁၂ဘီးကုန္တင္ယာဥ္၊တြဲယာဥ္ႀကီးမ်ားအား ျဖတ္သန္းႏိုင္ေစရန္ ၆၀ေပခန္းဖြင့္ Double-Single ေဘလီတံတားအားၿပီးစီးေအာင္ေဆာင္ရြက္လ်ွက္ရိွပါသည္။

 

ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦးဟန္ေဇာ္သည္ (၃၀-၈-၂၀၁၈) မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားလိုက္ပါလ်ွက္ ရန္ကုန္-မႏၱေလး ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီး (လမ္းေဟာင္း) ရွိ Oriental Highway ကုမၼဏီမွ BOT စနစ္ျဖင့္ေဆာင္ရြက္လ်ွက္ရွိသည့္လမ္းအပိုင္း မိုင္တိုင္အမွတ္ (၁၉၉/၀) တစ္၀ိုက္ရွိ ေရတိုက္စားမွုေၾကာင့္ လမ္းပ်က္စီးမွဳမ်ားအား ျပန္လည္ျပင္ဆင္လ်ွက္ရွိသည့္အေျခအေနမ်ားအား သြားေရာက္စစ္ေဆးၾကပ္မတ္ခဲ့ပါသည္။


ရန္ကုန္-ေနျပည္ေတာ္ အျမန္လမ္းအပိုင္း ဆြာေခ်ာင္းတံတား ယာယီေဘလီသံေဘာင္တပ္ဆင္သည့္လုပ္ငန္းခြင္သို႔ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ သြားေရာက္စစ္ေဆးႀကီးၾကပ္လ်ွက္ရွိပါသည္၊


ယေန႔ (၃၀-၈-၂၀၁၈) နံနက္ပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္-ေနျပည္ေတာ္ အျမန္လမ္းအပိုင္း ဆြာေခ်ာင္းတံတား ယာယီေဘလီသံေဘာင္တပ္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအား စက္ယႏၱရားမ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားမ်ားျဖင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လ်ွက္ရွိပါသည္၊ေ နျပည္ေတာ္ဘက္(အျပန္လမ္းဘက္ျခမ္း) တံတားခ်ဥ္းကပ္လမ္းၾကံ့ခိုင္ေစရန္အတြက္လည္း တပ္မေတာ္သားမ်ားအကူအညီျဖင့္ ေက်ာက္ႀကီးမ်ားျဖည့္ ေဆာင္ရြက္လ်ွက္ရွိပါသည္၊


ရန္ကုန္-ေနျပည္ေတာ္အျမန္လမ္းအပိုင္းရွိ ဆြာေခ်ာင္းတံတား နိမ့္က်လ်ွက္ရွိေသာတံတားအတြက္ ယာယီေဘလီတံတားထိုးရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်ွက္ရွိရာ ယေန႔ ၃၀-၈-၂၀၁၇ ရက္ေန႔ နံနက္(၀၂း၀၀) အခ်ိန္ခန္႔တြင္ ေဘလီသံေဘာင္မ်ား စတင္ေရာက္ရွိလာၿပီး (၀၂ း၃၀) အခ်ိန္ခန္႔တြင္ သံေဘာင္မ်ားစတင္တပ္ဆင္ေနၿပီျဖစ္ပါသည္၊

ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးနွင့္ ဌာနအႀကီးအကဲမ်ားက လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလ်ွာက္ အနီးကပ္ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္လ်ွက္ရွိၿပီး တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္လ်ွက္ရွိသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးအင္ဂ်င္နီယာအဖြဲ႔မ်ား ၊ လုပ္သားမ်ားႏွင့္အတူ သက္ဆိုင္ရာဌာနဆိုင္ရာ၀န္ထမ္းမ်ား ၊ တပ္မေတာ္သားမ်ား၊ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်ွက္ရွိပါသည္။

ဆြာေခ်ာင္းတံတား (အျပန္ဘက္ျခမ္း) မွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား အလွည့္က်ျဖတ္သန္းလ်ွက္ရွိပါသည္။


နံနက္ (၁၀း၅၀) ခန့္မွစတင္၍ ရန္ကုန္-ေနျပည္ေတာ္အျမန္လမ္း ၊ ဆြာေခ်ာင္းတံတားေနရာမွ ယာဥ္ငယ္မ်ား စတင္ျဖတ္သန္းသြားလာႏိုင္ၿပီျဖစ္ပါသည္၊

 

https://www.facebook.com/MinistryofConstruction/videos/704518273231844/

 


၂၀၁၈ ၾသဂုတ္လ (၂၉) ရက္ နံနက္ (၇) နာရီခန္႔မွစ၍ ရန္ကုန္-မႏၱေလးအျမန္လမ္း ၊ ရန္ကုန္-ေနျပည္ေတာ္လမ္းအပိုင္း မိုင္တိုင္အမွတ္ (၁၆၅/၄) ႏွင့္ (၁၆၆/၀) ၾကား(၄) ဖါလံုခန္႔တြင္ ဆြာေခ်ာင္းေရေလွာင္တမံ ဘက္မွစီးဆင္းလာေသာ ေရမ်ားေၾကာင့္ လမ္းေပၚ ေရ (၂) ေပခန္႔ေရေက်ာ္မွုျဖစ္ေပၚၿပီး ဆြာေခ်ာင္းတံတားဘက္ျခမ္း တံတားတိုင္ RP 7 နွင့္ RP 5 တို႔သည္ တစ္ေပခြဲခန္႔နိမ့္က်သြားခဲ့ပါသည္။

ရန္ကုန္-မႏၱေလး လမ္းေဟာင္း မိုင္တိုင္အမွတ္ (၁၉၉/၄) တြင္လည္း အလားတူအခ်ိန္ခန္႔မွစၿပီး ေရ (၄) ေပခန့္ေက်ာ္လ်ွက္ရွိပါသည္၊အျမန္လမ္းေရေက်ာ္မွဳ ျဖစ္ပြားခ်င္း ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ လမ္းဦးစီးဌာနႏွင့္ တံတားဦးစီးဌာန၀န္ထမ္းမ်ားက အျမန္ျပင္ဆင္ႏိုင္ေရးေဆာင္ရြက္လ်ွက္ရွိၿပီး ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ ၊ ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအကဲမ်ားနွင့္ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားကလာေရာက္ၾကီးၾကပ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်ွက္ရွိပါသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ၄င္းလမ္းအပိုင္း ေနရာတစ္၀ိုက္အား ေခတၱလမ္းပိတ္ထားပါေၾကာင္းအသိေပးအေၾကာင္းၾကားပါသည္။


Page 14 of 32