ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေရတာရွည္ၿမဳိ႕နယ္၊ ကုန္းႀကီး - ဥယ်ာဥ္မွဴးလမ္းအား ေငြၾကယ္မင္း ကုမၸဏီ က ျပည္ေထာင္စုရန္ပံုေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ားကို DRRD QC အဖြဲ႔မ်ား သြားေရာက္စစ္ေဆးကာ လိုက္နာရမည့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား၊ လမ္းဒီဇိုင္းပိုင္းမ်ား၊ နည္းစနစ္ပိုင္းဆိုင္ရာ မ်ားကို လမ္းညႊန္မွာၾကားခဲ့ပါသည္။ (၂၅-၁-၂၀၁၈)

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေတာင္ငူခရိုင္၊ ေရတာရွည္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ မ်ိဳးေက်ာ္လင္း ကုမၸဏီ မွ ျပည္ေထာင္စုရန္ပုံေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္ (၁၀) ေပအက်ယ္ နန္ခၽြန္ - စိုင္တေမာ့ ကတၱရာလမ္း အား DRRD QC အဖြဲ႔မ်ား သြားေရာက္စစ္ေဆးကာ CBR အတြက္အၾကံေပးျခင္း၊ တည္ေဆာက္မႈ ေကာင္းမြန္ျမန္ဆန္ေစရန္၊ ေက်ာက္အရြယ္အစားမ်ား၊ Design ရည္ရြယ္ ဆိုလိုခ်က္မ်ားႏွင့္ ပက္သက္သည့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို လမ္းညႊန္ခဲ့ပါသည္။ (၂၅-၁-၂၀၁၈)


ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ ၏ ၾသဝါဒခံယူပြဲ အခမ္းအနားကို ေနျပည္ေတာ္ ရံုးအမွတ္(၁၁) ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန စုေဝးခန္းမႀကီးတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ
ဝန္ႀကီးရံုး၊ အေဆာက္အဦ ဦးစီးဌာန၊ လမ္းဦးစီးဌာန၊ တံတားဦးစီးဌာန၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန၊ ေက်းလက္လမ္း ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန တို႔မွ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ အရာထမ္း၊ အမႈထမ္းမ်ား

တက္ေရာက္ၾကပါသည္။  (၂၅-၁-၂၀၁၈)


ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ႏွင့္ ဇနီး ပူတာအိုခရိုင္၊ ေနာင္မြန္းၿမိဳ႕နယ္အနီး ကဆန္ခေခ်ာင္းေပၚရွိ ရပ္ေဘာ့တံတား (ေနာင္မြန္း)ဖြင့္ပြဲသို႔ တက္ေရာက္ (13-1-2018)

 


ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္း သည္ (၁၀-၁-၂၀၁၈)ရက္ေန႔တြင္ ၿမဳိ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာ ဖြ႔ံၿဖဳိးေရး ဦးစီးဌာန ညႊန္ႀကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမင္းထိန္၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ညႊန္/မွဴး ဦးသက္ႏိုင္၊ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား ႏွင့္အတူ မႏၲေလးျမိဳ႔၊ ေအာင္ေျမမႏၲလာ နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းအိမ္ရာ စီမံကိန္း တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းခြင္အား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး။


Page 16 of 26

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္