ရန္ကုန္ - မႏၲေလး အျမန္လမ္း ျပင္ထိန္းအဖြဲ႕ ႏွင့္ လမ္းပိုင္းအလိုက္ နီးစပ္ရာၿမိဳ႕နယ္ လမ္းဦးစီးဌာန မွ ဝန္ထမ္းမ်ား ပူးေပါင္း၍ အျမန္လမ္းမႀကီး တေလ်ာက္ အမႈိက္ေကာက္သိမ္းျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။ ခရီးသြားျပည္သူမ်ားမွလည္း အမႈိက္မ်ားအား လမ္းမႀကီးေပၚသို႔ အလြယ္စြန္႔ပစ္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံ အပ္ပါသည္။  (၂၁-၄-၂၀၁၈)

 ====================================================================

သထံု - ဘားအံ - ေကာ့ကရိတ္ - ျမဝတီ လမ္းေပၚရွိ ဂ်ိဳင္း(ေကာ့ကရိတ္) ႀကိဳးတံတား၏ သက္တမ္းႏွင့္ ခံႏိုင္ဝန္အင္အား ေလ်ာ့နည္းလာမႈေၾကာင့္ (၁၉-၄-၂၀၁၈)ရက္ေန႔မွ စတင္၍ အဆိုပါ ႀကိဳးတံတားေပၚသို႔ 
၁၃တန္(ယာဥ္+ကုန္)ႏွင့္ေအာက္ ယာဥ္မ်ားသာ ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး ၁၃တန္(ယာဥ္+ကုန္)အထက္ ယာဥ္မ်ားမွာ အဆိုပါ ႀကိဳးတံတားေဘးရွိ Pontoon တံတားေပၚမွ ျဖတ္သန္းၾကရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း 
အသိေပးႏႈိးေဆာ္အပ္ပါသည္။

လမ္းဦးစီးဌာန ၊ ကရင္ျပည္နယ္
(၁၃-၄-၂၀၁၈)


ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ သည္ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားနွင့္အတူ ပုသိမ္ - ကံကုန္း - ျမင္းကဆိပ္ - ေျမာင္းျမလမ္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ထားမႈ အေျခအေနကို လည္းေကာင္း၊ ပမၼဝတီတံတား (ျမင္းကဆိပ္) ႀကိဳးတံတား၊ မရမ္းေခ်ာင္ - ရြာသစ္ လမ္းေပၚရွိ ကၽြန္းကုန္း ႀကဳိးတံတားနွင့္ ပန္းတေနာ္ - ေရႊေလာင္း - ဝါးခယ္မ လမ္းေပၚရွိ ေရႊေလာင္း ႀကဳိးတံတားမ်ား၏ ႀကဳိးထိန္းခံု ၊ တာဝါတိုင္၊ ႀကဳိးဆိုင္းမ်ားအား ျပဳျပင္ရန္ လိုအပ္သည့္အပိုင္းနွင့္ အစားထိုး လဲလွယ္ရန္ လိုအပ္သည္မ်ားကို စစ္ေဆး၍ အျမန္ ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ရန္ တာဝန္ရွိသူမ်ားအား လမ္းညႊန္မွာၾကားပါသည္။ ဧရာဝတီျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသ လမ္းကြန္ယက္ ဖြ႔ံၿဖဳိးတိုးတက္မႈ စီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္ေသာ လမ္းအမွတ္(၁၀) ဘိုကေလး - ေမာ္လၿမိဳင္ကၽြန္း -က်ဳံမေငး - ဝါးခယ္မ - ေျမာင္းျမ လမ္းေပၚရွိ ကၽြန္းျပႆဒ္ တံတား တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းခြင္သို႔ ေရာက္ရွိၿပီး တည္ေဆာက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ားကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးကာ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ား လမ္းညႊန္မွာၾကားပါသည္။ ရွမ္းစု - က်ဳံမေငး - ဝါးခယ္မ လမ္းေပၚရွိ ေရေၾကာင္းသြားသေဘၤာမ်ား လြတ္ကင္းေအာင္ မတင္/မခ် ျပဳလုပ္၍ရသည့္ လမ္းသမိုင္တံတား ၾကံ့ခိုင္မႈ အေျခအေနကို လည္းေကာင္း ၊ ဝါးခယ္မ ႀကိဳးတံတား ၾကံ့ခိုင္မႈ အေျခအေနကို လည္းေကာင္း ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးၿပီး ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရးအတြက္ ျပဳျပင္ရန္လိုအပ္သည္မ်ားကို တာဝန္ရွိသူမ်ား အျမဲမျပတ္ စစ္ေဆးျပဳျပင္သြားရန္တို႔ကို လမ္းညႊန္မွာၾကားပါသည္။ (၉-၄-၂၀၁၈)


ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ သည္ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ လမ္း/တံတား ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား ႀကည့္ရွုစစ္ေဆး။ (၈-၄-၂၀၁၈)


ခႏၲီး - ဆင္ေသ - လဟယ္ လမ္းေပၚရွိ ခ်င္းတြင္းတံတား(ခႏၲီး) ဖြင့္ပြဲသို႔ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးသန္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္း၊ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားသည့္ ဧည့္သည္မ်ား တက္ေရာက္။ (၈-၄-၂၀၁၈)


ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္း သည္ လမ္းဦးစီးဌာန ၫႊန္/ခ်ဳပ္ ဦးအုန္းလြင္၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာ ဖြံ့ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္/ခ်ဳပ္ ဦးမင္းထိန္၊ ေက်းလက္လမ္း ဖြံ့ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္/ခ်ဳပ္ ဦးခင္သက္၊ ဒု ၫႊန္/ခ်ဳပ္ ဦးလွထြန္းဦး၊ ဦးခင္ေမာင္ေဆြ၊ အင္/ခ်ဳပ္ ဦးမ်ဳိးျမင့္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ ခႏီၲး - ဆင္ေသ - လဟယ္လမ္းႏွင့္ နန္စလိမ္ႀကိဳးတံတား တုိ႔ကိုႀကည့္ရႈ စစ္ေဆးခဲ႔ရာ တံတား ဒု ၫႊန္/ခ်ဳပ္ ဦးခင္ေမာင္ေဆြ က ႀကိဳးတံတားအေျခအေနႏွင့္ တံတားအသစ္ Concrete Arch ပုံစံအား တင္ျပရာ ဒုတိယဝန္ႀကီးက လမ္းမ်ား ေရရွည္ခိုင္ခံ႔ေအာင္ ေဆာက္လုပ္ရန္ႏွင့္ နန္စလိမ္ႀကိဳးတံတား၏ ဆိုင္းႀကိဳးမ်ား၊ suspender rod မ်ား ၊ Bolts and Nuts မ်ား ပုံမွန္စစ္ေဆးသြားႀကရန္၊ တံတားအသစ္ပုစံအား အတည္ျပဳေပးခဲ႔ပါသည္။ (၇-၄-၂၀၁၈)


ေဆာက္လုပ္ေေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္း သည္ လမ္းဦးစီးဌာန DG ဦးအုန္းလြင္၊ ေက်းလက္လမ္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန DG ဦးခင္သက္၊တံတားဦးစီးဌာန DDG ဦးခင္ေမာင္ေဆြ၊ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ ေမာင္ေတာခရုိင္၊ အငူေမာ္ - ေမာင္ေတာလမ္း ၄၉/၆ မိုင္အား ၁၈ ေပအက်ယ္ ကြန္ကရစ္ခင္းျခင္းလုပ္ငန္း ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး။ (၂၉-၃-၂၀၁၈)


ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ သည္ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားနွင့္အတူ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ လမ္း/တံတားလုပ္ငန္းမ်ား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး။ (၂၆-၃-၂၀၁၈)


Page 18 of 31

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္