ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝနိႀကီးႏွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚက်င္ငိုက္မန္ တို႔သည္ ၁၂- ၁၀-၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ လမ္းဦးစီးဌာနႏွင့္ ေက်းလတ္လမ္းဦးစီးဌာနမွ တာဝန္႐ွိသူမ်ား လိုက္လ်က္ ကေလး - ဖလမ္း - ဟားခါးလမ္း (ကေလး - သိုင္းငင္းအပိုင္း)၊ သိုင္းငင္း - တီးတိန္လမ္းႏွင့္ တီးတိန္ - တြန္းဇံ - က်ီခါးလမ္းတို႔အား ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးခဲ့ၾကပါသည္။ ထုိသုိ႔စစ္ေဆးရာတြင္ ဒုတိယဝန္ႀကီး မိုးေရတိုက္စား၍ ျပန္လည္ျပဳျပင္ရမည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပြင့္လင္းရာသီတြင္ လမ္းတိုးတက္ျပဳျပင္ရမည့္ အေျခအေနမ်ားကို မွာၾကားခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ တီးတိန္ - က်ီခါးလမ္း ၉၀ ကီလိုမီတာမွ ဇမ္ပီးေက်းရြာသုိ႔ ေက်ာက္ခင္းလမ္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးတို႔ကို ညိွႏႈိင္းေပးခဲ့ပါသည္။

 


မိုးေမာက္ မွ လြယ္ဂ်ယ္ ထိ (၄၇)မိုင္ (၄)ဖာလံု ရွည္လ်ားၿပီး တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတနိုင္ငံ အစိုးရအကူအညီ ေျပာင္းဖူးေစ့ေက်ာက္စီနည္းျဖင့္ လမ္းေခ်ာေမြ႕စြာ သြားလာနိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့မႈေၾကာင့္ (၂၀၀၅)ခုနွစ္တြင္ လုပ္ငန္း စတင္ခဲ ့ျပီး (၂၀၀၈)ခုနွစ္ခန္႔တြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ၿပီးစီးခဲ့ကာ ယခုအခါ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ကခ်င္ျပည္နယ္၊ လမ္းဦးစီးဌာန မွ တာဝန္ယူ ထိန္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရိွပါတယ္။ (၇-၁၀-၂၀၁၇)

 


ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးဝင္းတင့္၊ လမ္းဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ အေဆာက္အဦ ဦးစီးဌာန ဒု-ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ လမ္းဦးစီးဌာန မွ အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္မ်ား၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးတို႔အဖြဲ ့သည္ လြယ္ဂ်ယ္ ၿမိဳ႕နယ္အင္ဂ်င္နီယာရုံး ဝန္ထမ္းမ်ားနွင့္ ေတြ႕ဆုံ၍ မိုးေမာက္ - လြယ္ဂ်ယ္ လမ္းျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးနွင့္ ဝန္ထမ္းေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ ့ပါသည္။ (၇-၁၀-၂၀၁၇)

 

 


ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ၿမဳိ႕ျပနွင့္အိမ္ရာ ဖြ႔ံၿဖဳိးေရးဦးစီးဌာနနွင့္ ကိုရီးယား အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔ (KOICA)တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ရန္ကုန္ - ဟံသာဝတီ - ပဲခူးစၾကၤံနွင့္ ရန္ကုန္အေနာက္ေတာင္ပိုင္း ေဒသဖြ႔ံၿဖဳိးေရး Master Plan ေရးဆြဲျခင္းအတြက္ တတိယအၾကိမ္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို (၂၁-၉-၂၀၁၇)ရက္ေန႔ ေန႔လည္(၁၃း၀၀)အခ်ိန္ ေနျပည္ေတာ္၊ Sofitel M Gallery တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဝင္းခိုင္၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ KOICA မွ ဌာနကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားသည့္ ဧည့္သည္မ်ား တက္ေရာက္ၾကပါသည္။


ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဝင္းခိုင္၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္း၊ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား သည္ J & M Steel Solutions စက္ရံုတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ Shipping Out Ceremony for The Kanchpur, Meghna and Gumti 2nd Bridges Construction and Existing Bridges Rehabilitation Project အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ ။ (၂၄-၉-၂၀၁၇)

 


ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဝင္းခိုင္ သည္ လမ္းဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးအုန္းလြင္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသန္းတိုးေအာင္၊ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားနွင့္အတူ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေတာင္ပိုင္းခရိုင္ရွိ လမ္းတံတား လုပ္ငန္းအေျခအေနမ်ား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး။ (၂၃-၉-၂၀၁၇)


ျမစ္ႀကီးနား - ဆြမ္ပရာဘြမ္ - ပူတာအိုလမ္း ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနကို ကခ်င္ျပည္နယ္၊ လမ္းဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးနွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ျမစ္ႀကီးနားၿမဳိ႕မွ ပူတာအို ထိ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ငယ္မ်ားျဖင့္ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးၿပီး လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ား လမ္းညႊန္မွာၾကား။ (၁၉-၉-၂၀၁၇)

 


ကရင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီး၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စက္မႈ ဝန္ႀကီး၊ ဗမာတိုင္းရင္းသားေရးရာ ဝန္ႀကီး တို႔ဦးေဆာင္ေသာ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကး ႀကီးၾကပ္မႈ ေကာ္မတီ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန (PMU) အဖြဲ႔၊ ADB အဖြဲ႔၊ ဖိတ္ၾကားထားေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား တုိ႔သည္ အိႏၵဳ - ေကာ့ကရိတ္လမ္း အဆင့္ျမွင့္တင္ေရး စီမံကိန္းတြင္ ထိခိုက္နစ္နာမႈေလ်ာ္ေၾကး အျမန္ဆံုးေပးေခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ားနွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး။ (၁၈-၉-၂၀၁၇)

 


Page 26 of 32