ၿမိဳ့ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ့ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ Amata Asia Myanmar Limited တို့အၾကား ဖက္စပ္လုပ္ငန္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းႏွင့္ Yangon Amata Smart and Eco City Limited တို့အၾကား ေျမငွားစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုသည့္ အခမ္းအနား

၁။ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ၿမိဳ့ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ့ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ Amata Asia Myanmar Limited တို့အၾကား ဖက္စပ္လုပ္ငန္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းႏွင့္ Yangon Amata Smart and Eco City Limited တို့အၾကား ေျမငွားစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းအခမ္းအနားကို ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၂၄)ရက္ေန႔ နံနက္ (၀၉:၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ Kempinski Hotel ၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

၂။ အဆိုပါ အခမ္းအနားသို့ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ လၽွပ္စစ္၊ စက္မွုလက္မွုႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္၊ ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအကဲမ်ား၊ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ထိုင္းသံအမတ္ႀကီး Mrs. Suphatra ၊ ထိုင္းနိုင္ငံ Amata Corporation မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားသည့္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

၃။ အခမ္းအနားတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္မွ အဖြင့္ အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ၿမိဳ့ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ့ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနနဲ႔ ထိုင္းနိုင္ငံ Amata Corporation တို့ ပူးေပါင္း၍ Yangon Amata Smart and Eco City စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ျခင္းသည္ ႏွစ္နိုင္ငံၾကားေကာင္းမြန္ေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွု တစ္ခု ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ နိုင္ငံတကာအဆင့္မီ Yangon Amata Smart and Eco City စီမံကိန္းကို နိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမွုအျဖစ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဒဂုံၿမိဳ့သစ္ (အေရွ႕ပိုင္း)ႏွင့္ (ေတာင္ပိုင္း) ၿမိဳ့နယ္၊ ေလးေထာင့္ကန္ေက်းရြာအနီး ေျမဧရိယာ (၂၀၀၀)ဧကေပၚတြင္ စက္မွုဇုန္တည္ေဆာက္ျခင္းမွ တစ္ဆင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း(၃၃၀၀၀)အထိ ဖန္တီးေပးနိုင္မွာျဖစ္ၿပီး နိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ အခြန္အခမ်ားလည္း တိုးပြားရရွိေစမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထို့အျပင္ စက္မွုဇုန္အတြင္းသို့ နိုင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမွုမ်ားလည္း ဝင္ေရာက္လာမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ နိုင္ငံရဲ့ စက္မွုက႑၊ နိုင္ငံျခား ပို့ကုန္က႑၊ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္က႑ ျမႇင့္တင္ေပးနိုင္ၿပီး လူမွု၊ စီးပြားဖြံ့ၿဖိဳးေရးအတြက္ ႀကီးမားေသာ အေထာက္အပံ့မ်ား ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

၄။ ၎ေနာက္ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ထိုင္းသံအမတ္ႀကီး Mrs. Suphatra မွ အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ထို့ေနာက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ဝင္၊ လၽွပ္စစ္၊ စက္မွုလက္မွုႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္ မွ အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး Amata Corporation Public Company Limited မွ အမွုေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ႏွင့္ Yangon Amata Smart and Eco City Limited မွ မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာက စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

၅။ ယင္းေနာက္ ၿမိဳ့ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ့ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွူးခ်ဳပ္ ဦးမင္းထိန္၊ Amata Corporation Public Company Limited ႏွင့္ Yangon Amata Smart and Eco City Limited တို့မွ တာဝန္ရွိသူတို့က Yangon Amata Smart and Eco City စီမံကိန္းအတြက္ ဖက္စပ္လုပ္ငန္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္၊ ေျမငွားစာခ်ဳပ္ႏွင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ မူေဘာင္သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္မ်ားအား လက္မွတ္ေရးထိုး၍ အျပန္အလွန္လဲလွယ္ၾကၿပီး စုေပါင္းမွတ္တမ္းတင္ဓါတ္ပုံရိုက္ကူးကာ အခမ္းအနားကို ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပၿပီးစီးခဲ့ပါသည္။


ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘဝ ျမင့္မားလာေစရန္ႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ ေက်းလက္လမ္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန မွ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ၊ ထားဝယ္ခ႐ိုင္ ၊ သရက္ေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ စုံစင္ - ဂုံညႇင္းဆိပ္ ေက်း႐ြာခ်င္းဆက္ ကြန္ကရစ္လမ္းသစ္ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၊ ဒီဇင္ဘာလ (၂၉)ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ ၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေမာင္ ၊ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ဦးခင္ေမာင္ေအး ၊ တိုင္းေဒသႀကီး ဥပေဒခ်ဳပ္ ၊ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ား ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ၊ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ အသင္းအဖြဲ႕ အသီးသီးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား႐ိုးရာ အကအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကပါသည္။ စုံစင္-ဂုံညႇင္းဆိပ္ ေက်း႐ြာခ်င္းဆက္ ကြန္ကရစ္လမ္းသစ္အား ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ ၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေမာင္ ၊ လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအင္ႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္သူရ ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ဝင္း ၊ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဝေဝလြင္ တို႔က ဖဲႀကိဳးျဖတ္ ဖြင့္လွစ္ပါသည္ ။ ထို႔ေနာက္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ က အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ ေက်းလက္လမ္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန မွ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ၊ ထားဝယ္ခ႐ိုင္ ၊ သရက္ေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ စုံစင္ - ဂုံညႇင္းဆိပ္ ကြန္ကရစ္လမ္းကို ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္သည့္အတြက္ ဝမ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူပါေၾကာင္း ၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ မူဝါဒျဖစ္ေသာ ျပည္သူကို မ်က္ႏွာမူ၍ ေဆာင္႐ြက္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေက်းလက္ လမ္းတံတားမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးသည္ အလြန္အေရးပါလွပါေၾကာင္း ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား ျဖစ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး တို႔ကို ဆက္သြယ္ေသာ လမ္း/တံတားမ်ား ၊ ေက်းလက္ ေဒသခ်င္းဆက္ လမ္း/တံတားမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း ၊ ျပည္သူမ်ား ေနထိုင္ေရးအတြက္ ၿမိဳ႕ျပေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ အိမ္ရာမ်ားေဆာက္လုပ္ျခင္းကို စီမံခ်က္ခ်မွတ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လမ္း/တံတားမ်ား အပါအဝင္ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားအား ျပည့္စုံေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း တို႔သည္ အဓိကလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ၊ တစ္ႏိုင္ငံလုံး ေက်းလက္ေဒသပါမက်န္ တစ္ေျပးညီ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ထား ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိရာ ၂၀၃၀ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေက်း႐ြာမ်ားအားလုံး (၈၀%)ႏွင့္ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ေက်းလက္လူဦးေရ၏ (၉၀%)အေပၚ ရာသီမေ႐ြးသြားလာႏိုင္ေသာ ေက်းလက္လမ္းမ်ားအျဖစ္ အသုံး ျပဳႏိုင္ရန္ ႏွစ္စဥ္ရည္မွန္းခ်က္ထားရွိၿပီး အဆင့္ျမႇင့္တင္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ေက်းလက္ လမ္း/တံတားမ်ားဟာ ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘဝ တိုးတက္ျမင့္မားေရးအတြက္ အလြန္အေရးပါလွပါေၾကာင္း ၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ ရာသီမေ႐ြး ဆက္သြယ္သြားလာႏိုင္တဲ့ လမ္းမ်ား လိုအပ္ပါေၾကာင္း ၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနႏွင့္ ေက်းလက္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစေရးအတြက္ လမ္း/တံတား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား ေရးဆြဲခ်မွတ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ ေက်းလက္လမ္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန အေနျဖင့္ ေက်းလက္ လမ္း/တံတားမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိၿပီး လမ္းမ်ားတည္ေဆာက္ရာတြင္ စံခ်ိန္စံၫႊန္း အရည္အေသြးျပည့္မီေသာ လမ္း/တံတားမ်ား တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ေက်း႐ြာမ်ားအားလုံး ရာသီမေ႐ြးဆက္သြယ္သြားလာႏိုင္ရန္ ရည္မွန္းခ်က္ထားရွိၿပီး ေက်းလက္လမ္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈအစီအစဥ္(၂၀၁၇-၂၀၃၀)ကို ေရးဆြဲ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေက်း႐ြာေပါင္း (၆၃၈၈၉)႐ြာရွိၿပီး ေက်းလက္လမ္းမိုင္အရွည္ (၅၅၅၀၇)ႏွင့္ ေက်းလက္တံတားေပါင္း (၂၄၁၈၃)စင္းကို ေက်းလက္လမ္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန မွ တာဝန္ယူ တည္ေဆာက္ ထိန္းသိမ္းလ်က္ ရွိပါေၾကာင္း ၊ အဆိုပါလမ္းမ်ားအနက္ ရာသီမေ႐ြး အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ ေက်း႐ြာ(၅၀%) ၊ ေျခာက္ေသြ႕ရာသီ၌ အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ ေက်း႐ြာ(၃၆%)ႏွင့္ လမ္းမရွိေသးသည့္ ေက်း႐ြာ(၁၄%) ရွိပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္း ေက်းလက္လမ္း/တံတား တည္ေဆာက္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းပမာဏ မ်ားျပားလြန္းသည့္အတြက္ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အျခား သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လက္တြဲပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း ၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေက်းလက္လမ္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန မွ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရး ႏွစ္ ၊ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္မ်ားအတြင္း ေျမလမ္း(၃၄၄/၀)မိုင္ ၊ ေက်ာက္လမ္း(၁၄၅/၁)မိုင္ ၊ ကတၱရာလမ္း(၂၆/၂)မိုင္ ၊ ကြန္ကရစ္လမ္း(၂၃၂/၇)မိုင္ ၊ စုစုေပါင္း(၇၈၄/၂)မိုင္ႏွင့္ တံတား/ Box Culvert (၃၈၄)စင္းကို ျပည္ေထာင္စု ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ရန္ပုံေငြတို႔ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း ၊ ယခုလို ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္သည့္ ေက်းလက္လမ္း/တံတားမ်ား ေဒသအသီးသီးတြင္ ေပၚထြန္းလာကာ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား၏ လူေနမႈဘဝျမင့္မားလာၿပီး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ့ခ်ေရးတြင္ ႀကီးမားေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္ ။ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ေငြေၾကး အေျမာက္အမ်ား အကုန္က်ခံ တည္ေဆာက္ေပးသည့္ စုံစင္ - ဂုံညႇင္းဆိပ္ ကြန္ကရစ္ လမ္းသစ္အား ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးအတြက္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွ ဝိုင္းဝန္းထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ ေပးေစလိုပါေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။ ၎ေနာက္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေမာင္ က ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အေျခအေနႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေက်းလက္လမ္း/တံတားမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားပါသည္။ ေဒသခံျပည္သူတစ္ဦးက စုံစင္ - ဂုံညႇင္းဆိပ္ ေက်း႐ြာခ်င္းဆက္ ကြန္ကရစ္လမ္းသစ္ ဖြင့္လွစ္ေပးသည့္အတြက္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားကိုယ္စား ေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုပါ ကြန္ကရစ္ လမ္းႀကီး ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးအတြက္ ဝိုင္းဝန္း ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားသည္ စုံစင္ - ဂုံညႇင္းဆိပ္ ေက်း႐ြာခ်င္းဆက္ ကြန္ကရစ္လမ္းသစ္ေပၚမွ ျဖတ္သန္းၾကည့္ရႈၾကပါသည္ ။ ယေန႔ဖြင့္လွစ္သည့္ စုံစင္ - ဂုံညႇင္းဆိပ္ ကြန္ကရစ္လမ္းသည္ အရွည္ (၈)မိုင္ (၃)ဖာလုံ ရွိၿပီး ယခင္က အက်ယ္(၁၄)ေပ ေျမသားလမ္းအမ်ိဳးအစား အဆင့္သာရွိခဲ့ရာမွ ေက်းလက္လမ္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန မွ လမ္းတာေဘာင္အား အက်ယ္(၃၀)ေပ ခ်ဲ႕ၿပီး အက်ယ္(၁၂)ေပ ကြန္ကရစ္လမ္းအဆင့္ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးပါသည္ ။ စုံစင္ - ဂုံညႇင္းဆိပ္ ေက်း႐ြာခ်င္းဆက္လမ္းသည္ လမ္းအဆင့္ Class(A) ဦးစားေပးအဆင့္(၁) ရွိေသာလမ္း ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီး ျဖစ္ေသာ ထားဝယ္ - ၿမိတ္ လမ္းမႀကီးမွ အဓိကခြဲထြက္ေသာ လမ္းျဖစ္ၿပီး စုံစင္ဖ်ား႐ြာ ၊ ျမေလးျပင္႐ြာ ၊ စုံစင္႐ြာ ၊ ေခ်ာင္းဝျပင္႐ြာ ၊ သရက္ပင္ အိုင္႐ြာ ၊ ကြၽဲေရအိုင္႐ြာ ၊ ေရခ်ိဳေခ်ာင္း႐ြာႏွင့္ ပင္လယ္ကမ္းစပ္ရွိ ဂုံညႇင္းဆိပ္႐ြာ ၊ သဲလမ္း႐ြာ တို႔ကို ဆက္သြယ္ ေဖာက္လုပ္ထားေသာလမ္း ျဖစ္ပါသည္ ။ ဆက္လက္၍ ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ၊ ၿမိတ္ခ႐ိုင္ ၊ ပုေလာၿမိဳ႕နယ္ ၊ လကၠဴး - ျမေဒါင္ - တို လမ္းေပၚရွိ ပိတပ္ - ျမေဒါင္ တံတားဖြင့္ပြဲကို က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ က အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ အခုဖြင့္လွစ္လိုက္တဲ့ ပိတပ္ - ျမေဒါင္ တံတားအား ေက်းလက္လမ္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ အပ္ႏွံရန္ပုံေငြနဲ႔ တံတားဦးစီးဌာနမွ တည္ေဆာက္ေပးျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အရွည္(၄၂၀)ေပ အက်ယ္(၁၂)ေပရွိတဲ့ ေဘလီတံတား တစ္စင္းျဖစ္ကာ ေအာက္ေျခအုတ္ျမစ္မွာ (၀.၈)မီတာအခ်င္းရွိ ဘိုးပိုင္အမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး၊ ကိုယ္ထည္မွာ သံကူ ကြန္ကရစ္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ၊ အေပၚထည္ကေတာ့ တစ္လႊာတစ္ထပ္ေဘလီျဖစ္ၿပီး၊ ယာဥ္တန္ခ်ိန္ (၁၈)တန္ သြားလာႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ၊ တိုင္းေဒသႀကီး ခြင့္ျပဳရန္ပုံေငြနဲ႔ တည္ေဆာက္ခဲ့တာ ျဖစ္ၿပီး တံတားႀကီး ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးႏွင့္ ကာလၾကာရွည္စြာ အသုံးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွ ဝိုင္းဝန္းထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေပးၾကေစလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။ ၎ေနာက္ တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေမာင္က ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ ေက်းလက္ လမ္း/တံတားမ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီး ေဒသခံျပည္သူတစ္ဦးက ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေမာင္ တို႔က ပိတပ္ - ျမေဒါင္ တံတားကဗၺည္းေမာ္ကြန္း ေက်ာက္စာအား စက္ခလုတ္ႏွိပ္ ဖြင့္လွစ္ပါသည္ ။ ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည့္ ညေနပိုင္းတြင္ တံတားဦးစီးဌာန ၊ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕(၄)က တာဝန္ယူတည္ေဆာက္ေနေသာ သမုတ္လြတ္လြတ္ တံတား တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္း လုပ္ငန္းခြင္ရွင္းလင္းေဆာင္သို႔ ေရာက္ရွိရာ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး(ၿမိဳ႕ျပ) ဦးေက်ာ္မ်ိဳးထြန္းက တံတားတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေနမႈႏွင့္ ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္မည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကို လည္းေကာင္း ၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ၊ လမ္းဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉး(ၿမိဳ႕ျပ) ဦးသက္ေဇာ္ဝင္း က ခ်ဥ္းကပ္လမ္းေျမႀကီးလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ထားရွိ အေျခအေနကို လည္းေကာင္း အသီးသီး ရွင္းလင္းတင္ျပမႈအေပၚ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး က တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား သတ္မွတ္ အခ်ိန္မီ ၿပီးစီးေရး ၊ အရည္အေသြး စံခ်ိန္စံၫႊန္းျပည့္မီေရး ၊ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရး အထူးအေလးထားေဆာင္႐ြက္ရန္ မွာၾကားပါသည္ ။ သမွတ္လြတ္လြတ္တံတားသည္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ၊ ၿမိတ္ခ႐ိုင္ ၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ထားဝယ္ - ၿမိတ္လမ္း ၊ ကီလိုမီတာ (၂၂၁.၂)အနီးတြင္ တည္ရွိၿပီး တံတားအရွည္ (၁၂၇၈)ေပ ၊ တံတားအမ်ိဳးအစား အုတ္ျမစ္ - 1.5 mǿ Bored Pile ကိုယ္ထည္ - RC Concrete ၊ အေပၚထည္ - PC Girder , Steel Box Girder ႏွင့္ RC Decking တို႔ျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားပါသည္။ ယာဥ္သြားလမ္း အက်ယ္(၂၄)ေပ ႏွစ္လမ္းသြား ၊ လူသြားလမ္း တစ္ဖတ္လွ်င္(၃)ေပစီ ပါရွိၿပီး ေရလမ္းကင္းလြတ္ အက်ယ္(၁၆၄)ေပ ၊ အျမင့္(၁၅)ေပ ရွိကာ ခြင့္ျပဳအေလးခ်ိန္မွာ AASHTO HS 25-44 ျဖစ္သည္ ။ ယခုအခါတံတားတစ္စင္းလုံး (၈၃%) ၿပီးစီးေနၿပီး က်န္လုပ္ငန္းမ်ား အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္လွ်က္ရွိပါသည္ ။


 


Page 1 of 43

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္