ေျမာင္းျမတံတားအသစ္ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားအား (၁-၄-၂၀၁၉)ရက္ တနလၤာေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ နိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နွင့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနဒုတိယဝန္ႀကီး၊ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ေဒသဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားသည့္ ဧည့္သည္မ်ား၊ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား တက္ေရာက္ၾကပါသည္။


ေျမာင္းျမ တံတား ဖြင့္ပြဲ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ အေျခအေနမ်ားအား ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္း၊ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး။ (၃၁-၃-၂၀၁၉)


Page 1 of 38

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္