ေဒါပုံတံတားသစ္ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား

ျမန္မာ - ဂ်ပန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈကို ပိုမိုခိုင္ၿမဲေစသည့္အျပင္ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး က႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးအတြက္ နည္းပညာသစ္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားေသာ ေဒါပုံတံတားသစ္ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၊ ၾသဂုတ္လ (၂၅) ရက္ေန႔ နံနက္ (၀၇ း ၃၀) အခ်ိန္တြင္ အဆိုပါ တံတားရွိမဂၤလာမ႑ပ္၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ တံတားဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေမာင္ထြန္း ၊ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာပုဂၢိဳလ္မ်ား ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဂ်ပန္သံအမတ္ႀကီးႏွင့္ JICA မွ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား ၊ Nippon Koei ကုမၸဏီမွ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား ၊ တိုင္း / ခ႐ိုင္ / ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား ၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ၊ ဖိတ္ၾကားထားသည့္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား စုံညီစြာ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႔ေနာက္ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦးဟန္ေဇာ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း တို႔မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ဂ်ပန္သံအမတ္ႀကီး Mr.Ichiro MARUYAMA က ေဒါပုံတံတားတည္ေဆာက္ ေပးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားျခင္း၊ JICA Myanmar Office မွ Chief Representative Mr.Masayuki KARASAWA မွ တံတားတည္ေဆာက္ေရးဆိုင္ရာ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ေဒါပုံတံတားအား တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးတင္ေမာင္ထြန္း ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးေက်ာ္လင္း ၊တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဦးလင္းႏိုင္ျမင့္ ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ေဆာက္လုပ္ေရး ၊ စက္မႈလွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးေစာမိုးျမင့္ ၊ လွ်ပ္စစ္ ၊ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္ ၊ JICA Myanmar Office မွ Chief Representative Mr.Masayuki KARASAWA ႏွင့္ Nippon Koei Co.,Ltd မွ Project Manager Mr.Takeshi YOSHIDA တို႔မွ ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ၿပီး ေဒါပုံတံတား ကမၸည္းေမာ္ကြန္းေက်ာက္စာတိုင္အား ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာဂ်ပန္သံအမတ္ႀကီး H.E Mr.Ichiro MARUYAMA တို႔က စက္ခလုတ္ႏွိပ္ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ပါသည္။ ေဒါပုံတံတားသစ္သည္ (၄)လမ္းသြား ေခတ္မီ Extradosed ကြန္ကရစ္ တံတားႀကီးျဖစ္ၿပီး အရွည္ (၂၅၃) မီတာ ၊ တံတားအုတ္ျမစ္ကို ေခတ္မီ Steel Pipe Sheet Pile Foundation (SPSP) ႏွင့္ တည္ေဆာက္ထားၿပီး အရည္အေသြးႏွင့္စံခ်ိန္စံၫႊန္း ျပည့္မီကာ Quality Management System ျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္မီ တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္ကာ ၊ ပင္မတည္ေဆာက္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမွာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ Nippon Koei ကုမၸဏီ ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၁)ရက္ေန႔တြင္ စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ပါသည္။ (၂၅-၈-၂၀၁၈)

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္

 

 

ဝန္ထမ္းဆိုင္ရာအသိေပးေၾကျငာျခင္း