ေျမာင္းျမတံတားအသစ္ ဖြင့္ပြဲ

ေျမာင္းျမတံတားအသစ္ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားအား (၁-၄-၂၀၁၉)ရက္ တနလၤာေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ နိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နွင့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနဒုတိယဝန္ႀကီး၊ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ေဒသဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားသည့္ ဧည့္သည္မ်ား၊ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား တက္ေရာက္ၾကပါသည္။

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္