ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ၿမဳိ႕ျပနွင့္အိမ္ရာ ဖြ႔ံၿဖဳိးေရးဦးစီးဌာနနွင့္ ကိုရီးယား အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔ (KOICA)တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ရန္ကုန္ - ဟံသာဝတီ - ပဲခူးစၾကၤံနွင့္ ရန္ကုန္အေနာက္ေတာင္ပိုင္း ေဒသဖြ႔ံၿဖဳိးေရး Master Plan ေရးဆြဲျခင္းအတြက္ တတိယအၾကိမ္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို (၂၁-၉-၂၀၁၇)ရက္ေန႔ ေန႔လည္(၁၃း၀၀)အခ်ိန္ ေနျပည္ေတာ္၊ Sofitel M Gallery တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဝင္းခိုင္၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ KOICA မွ ဌာနကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားသည့္ ဧည့္သည္မ်ား တက္ေရာက္ၾကပါသည္။


ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဝင္းခိုင္၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္း၊ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား သည္ J & M Steel Solutions စက္ရံုတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ Shipping Out Ceremony for The Kanchpur, Meghna and Gumti 2nd Bridges Construction and Existing Bridges Rehabilitation Project အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ ။ (၂၄-၉-၂၀၁၇)

 


Page 2 of 10

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္

 

 

ဝန္ထမ္းဆိုင္ရာအသိေပးေၾကျငာျခင္း