ခ်င္းျပည္နယ္၊ တီးတိန္ - တြန္ဇံ - က်ီ ခါးလမ္းႏွင့္ တီးတိန္ - ရိဒ္လမ္း တိုးတက္ျပဳျပင္ေနမႈႏွင့္ မာန္ေဆာင္းတံတား ၾကံ့ခိုင္မႈအေျခအေန ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝနိႀကီးႏွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚက်င္ငိုက္မန္ တို႔သည္ ၁၃- ၁၀-၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ဒုတိယၫႊန္ျကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးခင္ေမာင္ေက်ာ္၊ ဦးခင္ေမာင္ေဆြ၊ ခ်င္းျပည္နယ္ လမ္းဦးစီးဌာနႏွင့္ ေက်းလတ္လမ္းဦးစီးဌာနမွ တာဝန္႐ွိက္ပါလ်က္ တီးတိန္ - တြန္ဇံ - က်ီ ခါးလမ္းႏွင့္ တီးတိန္ - ရိဒ္လမ္း တိုးတက္ျပဳျပင္ေနမႈႏွင့္ မာန္ေဆာင္းတံတား ၾကံ့ခိုင္မႈအေျခအေနမ်ားကို ၾကည့္ႈစစ္ေဆးခဲ့ၾကပါသည္။

 

 

 
 

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္

 

 

ဝန္ထမ္းဆိုင္ရာအသိေပးေၾကျငာျခင္း