ခ်င္းျပည္နယ္၊ ဖလမ္း - ရိဒ္လမ္း၊ ကေလး - ဖလမ္း - ဟားခါးလမ္း (ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္အပိုင္း)ႏွင့္ ကေလး - နတ္ေခ်ာင္း - ဖလမ္းလမ္းအေျခအေန ၾကည့္ရွဳ႕စစ္ေဆး

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚက်င္ငိုက္မန္ တို႔သည္ DDG ဦးခင္ေမာင္ေက်ာ္၊ DDG ဦးခင္ေမာင္ေဆြ၊ CE ဦးခင္ေဇာ္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ လမ္းဦးစီးဌာန၊ ေက်းလတ္လမ္းဦးစီးဌာနတို႔မွ တာဝန္႐ွိသူမ်ားလိုက္ပါ၍ ၁၄.၁၀.၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ဖလမ္း - ရိဒ္လမ္း၊ ကေလး - ဖလမ္း - ဟားခါးလမ္း (ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္အပိုင္း)ႏွင့္ ကေလး - နတ္ေခ်ာင္း - ဖလမ္းလမ္း တို႔အား ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးခဲ့ၾကပါသည္။

 

 

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္