မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးရွိ လမ္းတံတားလုပ္ငန္းမ်ား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ သည္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္မိုးညိဳ၊ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ လမ္း ၊ တံတားတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး။ (၆-၅-၂၀၁၈)

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္