ဆြာေခ်ာင္းတံတား နိမ့္က်လ်ွက္ရွိေသာတံတားအတြက္ ယာယီေဘလီတံတားထိုးရန္ အနီးကပ္ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္

ရန္ကုန္-ေနျပည္ေတာ္အျမန္လမ္းအပိုင္းရွိ ဆြာေခ်ာင္းတံတား နိမ့္က်လ်ွက္ရွိေသာတံတားအတြက္ ယာယီေဘလီတံတားထိုးရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်ွက္ရွိရာ ယေန႔ ၃၀-၈-၂၀၁၇ ရက္ေန႔ နံနက္(၀၂း၀၀) အခ်ိန္ခန္႔တြင္ ေဘလီသံေဘာင္မ်ား စတင္ေရာက္ရွိလာၿပီး (၀၂ း၃၀) အခ်ိန္ခန္႔တြင္ သံေဘာင္မ်ားစတင္တပ္ဆင္ေနၿပီျဖစ္ပါသည္၊

ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးနွင့္ ဌာနအႀကီးအကဲမ်ားက လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလ်ွာက္ အနီးကပ္ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္လ်ွက္ရွိၿပီး တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္လ်ွက္ရွိသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးအင္ဂ်င္နီယာအဖြဲ႔မ်ား ၊ လုပ္သားမ်ားႏွင့္အတူ သက္ဆိုင္ရာဌာနဆိုင္ရာ၀န္ထမ္းမ်ား ၊ တပ္မေတာ္သားမ်ား၊ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်ွက္ရွိပါသည္။

ဆြာေခ်ာင္းတံတား (အျပန္ဘက္ျခမ္း) မွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား အလွည့္က်ျဖတ္သန္းလ်ွက္ရွိပါသည္။

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္

 

 

ဝန္ထမ္းဆိုင္ရာအသိေပးေၾကျငာျခင္း