ကရင္နွင့္မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ လမ္းတံတားလုပ္ငန္းမ်ား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ သည္ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား လိုက္ပါလ်က္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၊ ဇြန္လ(၁၅) ရက္ေန႔ ၊ ေန႔လယ္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာ-ထိုင္း ခ်စ္ၾကည္ေရး တံတားအမွတ္ (၁) သို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ျမန္မာဘက္ျခမ္း တံတားေပၚတြင္ တံတားႀကီး ႀကံ့ခိုင္မႈ အေျခအေနႏွင့္ တံတားေအာက္ ျဖတ္သန္းစီးဆင္းသည့္ ေသာင္းရင္းျမစ္ ေရလမ္းေၾကာင္း အေျခအေနတို႔ကို ၾကည့္ရႈ႔စစ္ေဆးၿပီး တံတားႀကီး ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရးအတြက္ အျမဲမျပတ္ စစ္ေဆးေပးရန္ တာဝန္ရွိသူမ်ားအား မွာၾကားပါသည္။
ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ ျမဝတီ - ေကာ့ကရိတ္ လမ္းအေျခအေနကို လည္းေကာင္း ၊ က်ားကေလး - ဇာသျပင္ - ေမာ္လၿမိဳင္လမ္း ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းထား ရွိမႈ အေျခအေန တို႔ကို လမ္းတစ္ေလၽွာက္ၾကည့္ရႈ႔စစ္ေဆးၿပီး တံတားဉီးစီးဌာန၊ တည္ေဆာက္ေရး အဖြဲ႕(၄)၊ တံတား အထူးအဖြဲ႕(၁၄)မွ တည္ေဆာက္ေနေသာ အတၱရံျမစ္ကူး (စံပယ္ဂူ) တံတား တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းခြင္သို႔ေရာက္ရွိရာ ရွင္းလင္းေဆာင္တြင္ တံတားတည္ေဆာက္ေရး တာဝန္ခံ အင္ဂ်င္နီယာ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမႉး (ၿမိဳ႕ျပ) ဉီးေဇာ္မိုးလြင္က တံတားစီမံကိန္း ျဖစ္ေျမာက္နိုင္စြမ္း ေလ့လာမႈမွ တံတားအူေၾကာင္းေရြးခ်ယ္ထားရွိမႈ ၊ တံတားဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ၊ ရန္ပုံေငြရရွိမႈ ၊ လုပ္ငန္း စီမံခ်က္ႏွင့္တိုးတက္မႈ ၊ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ အရည္အေသြးစစ္ေဆးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈ ၊ Bored Pile တူးရာတြင္ ေတြ႕ၾကဳံရသည့္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လည္းေကာင္း ၊ မြန္ျပည္နယ္ ၊ ညႊန္ၾကားေရးမႉး(ၿမိဳ႕ျပ) ဉီးၾကည္သြင္ဉီးက ခ်ဥ္းကပ္လမ္းလုပ္ငန္မ်ား ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈတို႔ကို အသီးသီးရွင္းတင္ျပၾကပါသည္။ 
တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး က ျမစ္ကူးတံတားႀကီးမ်ား တည္ေဆာက္ရာတြင္ တံတားေနရာေရြးခ်ယ္မႈ ၊ ေျမစမ္းသပ္မႈႏွင့္ တံတားဘိုးပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ အေရးႀကီးသည့္ အပိုင္းတြင္ပါဝင္ပါေၾကာင္း၊ တံတားတည္ေဆာက္ေရးအေတြ႕အၾကဳံမ်ားျပားလာသည္ႏွင့္ အမၽွ အရည္အေသြးစံခ်ိန္စံညႊန္းျပည့္မီၿပီး လက္ရာေသသပ္ေကာင္းမြန္လာသည့္ တံတားမ်ားကို ေတြ႕ျမင္ ရၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးေကာင္းမြန္လာသည္ႏွင့္အညီ ေက်းလက္၊ ၿမိဳ႕ၿပ တစ္ေျပးညီဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္လာမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုတံတားႀကီးကို ျပည္သူမ်ားအျမန္ဆုံး အသုံးျပဳ နိုင္ရန္ စံခ်ိန္စံညႊန္းႏွင့္အညီသတ္မွတ္အခ်ိန္မီၿပီးစီးေရး အထူးအေလးထားေဆာင္ရြက္ရန္ မွာၾကားၿပီး စက္ယႏၲရားႀကီးမ်ားျဖင့္ ဘိုးပိုင္တူးျခင္းလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနမႈတို႔ကို ၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးပါသည္။
ယခုတည္ေဆာက္ေနသည့္ အတၳရံျမစ္ကူး(စံပယ္ဂူ)တံတားသည္ မြန္ျပည္နယ္ ၊ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္၊ က်ိဳက္မေရာ - စံပယ္ဂူ - ေကာ့ပေနာလမ္းေပၚတြင္တည္ရွိၿပီး တံတားအမ်ိဳး အစားမွာ အေပၚထည္ပင္မတံတားကို သံမဏိသံေပါင္းဂုံးျဖင့္ ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္ထားၿပီး ခ်ဥ္းကပ္ တံတားႏွင့္ကိုယ္ထည္အေပၚပိုင္းကို ႀကိဳတင္အားျဖည့္သံကူကြန္ကရစ္တို႔ျဖင့္ တည္ေဆာက္ထား ပါသည္။ တံတား၏ အုတ္ျမစ္ကို 1.2 Øm Bored Pile Foundation ျဖစ္ၿပီး တံတားအရွည္ (၂၁၁၃ေပ ၂လက္မ) ၊ ယာဥ္သြားလမ္းအက်ယ္(၂၇ေပ ၁၁လက္မ) ၊ လူသြားလမ္းတစ္ဖက္လၽွင္ (၃ေပ ၃လက္မ)စီပါရွိကာ တံတားေအာက္ေရလမ္းကင္းလႊတ္အက်ယ္(၃၆၀)ေပ၊ အျမင့္(၄၆)ေပႏွင့္ ယာဥ္တစ္စီးခ်င္းခြင့္ျပဳ အေလးခ်ိန္မွာ AASH TO (HS 25-44)ျဖစ္ပါသည္။
အတၱရံျမစ္ကူး(စံပယ္ဂူ)တံတား တည္ေဆာက္ၿပီးစီးသြားပါက လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းမြန္လာၿပီး အတၱရံျမစ္အေရွ႕ဘက္ျခမ္းရွိ ေက်းရြာအုပ္စု (၃၁) အုပ္စု ၊ ေက်းရြာေပါင္း (၉၇) ရြာ ၊ လူဉီးေရ တစ္သိန္းသုံးေသာင္းေက်ာ္ႏွင့္ အတၱရံျမစ္ အေနာက္ဘက္ျခမ္းရွိ ေက်းရြာအုပ္စု (၁၃) အုပ္စု၊ ေက်းရြာေပါင္း (၆၁)ရြာ၊ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕ေပၚရွိ ရပ္ကြက္(၄)ရပ္ကြက္ လူဉီးေရ ကိုးေသာင္းေက်ာ္ တို႔ကို တိုက္ရိုက္ အက်ိဳးျပဳမွာျဖစ္သလို အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ခရီးသြားျပည္သူမ်ား သြားလာေရး လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ၿပီး ကုန္စည္စီးဆင္းမႈမ်ားလည္း သြက္လက္ျမန္ဆန္ လာမွာျဖစ္ပါ သည္။
ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ က်ိဳက္မေရာဘက္ျခမ္း ခ်ဥ္းကပ္လမ္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈ ၊ က်ိဳက္မေရာ-ေမာ္လၿမိဳင္ ကတၱရာ ကြန္ကရစ္လမ္း အေျခအေန တို႔ကို ၾကည့္ရႈ႔စစ္ေဆး ၾကပါသည္။

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္