ဂုတ္တြင္းတံတား ေဘလီသံေဘာင္မ်ား ေရာက္ရွိ

မႏၲေလး - ေနာင္ခ်ိဳ - လားရႈိးလမ္း ဂုတ္တြင္းတံတား အေျခအေန ယေန႔ (၁၇-၈-၂၀၁၉)ရက္ေန႔ နံနက္ (၀၉:၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ေဘလီသံေဘာင္မ်ား သယ္ယူလာသည့္ ပထမအသုတ္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မွာ ဂုတ္တြင္းတံတား လုပ္ငန္းခြင္သို ့ ေရာက္ရွိလာၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ လမ္း/တံတား အင္ဂ်င္နီယာမ်ားက နယ္ေျမခံ ေဒသအာဏာပိုင္ ႏွင့္ လံုျခံဳေရးအဖြဲ႔မ်ား၏ ဝိုင္းဝန္းကူညီမႈျဖင့္ (၃)လႊာ တစ္ထပ္ အရွည္ (၂၁၀ ေပ) ေဘလီသံေဘာင္ တံတားထိုးျခင္း လုပ္ငန္းကို အျမန္ဆုံး ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။