ရန္ကုန္-ပုသိမ္လမ္း ေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေန

ရန္ကုန္ - ပုသိမ္လမ္း မိုင္တိုင္ (၂၂/၃-၂၂/၄)အတြင္း (ကြန္ကရစ္ အင္အားရရွိရန္ သတ္မွတ္ရက္ ေစာင့္ဆိုင္းေနရ၍ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ျဖတ္သန္း မရေသးေသာ လမ္းတစ္ျခမ္းအပိုင္း) ႏွင့္ မိုင္တိုင္ (၂၁/၀-၂၁/၂)အတြင္း (မဲဇလီ စစ္ေဆးေရးဂိတ္ေနရာ လမ္းတစ္ျခမ္းခင္းၿပီး၍ က်န္တစ္ျခမ္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာအပိုင္း)တို့တြင္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို့မွု မရွိေစေရးအတြက္ လမ္းဦးစီးဌာန ဝန္ထမ္း(၈)ဦး၊ ယာဥ္ထိန္းရဲ(၄)ဦး၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္(၈)ဦး ၊ စုစုေပါင္း (၂၀)ဦးျဖင့္မာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအား အလွည့္က် လႊတ္သည့္စနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။ ေဆာင္ရြက္ရန္ က်န္ရွိသည့္ လမ္းတစ္ျခမ္း အရွည္(၁၄၀၀)ေပ ခန႔္အား အျမန္ဆုံး ၿပီးစီးနိုင္ေရးအတြက္ လမ္းဦးစီးဌာန မွ Batching Plant (၂)လုံး ၊ ကြန္ကရစ္သယ္ယာဥ္(၅)စီး ၊ ဝန္ထမ္းအင္အား(၆၀)ဦးခန႔္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။ သို့ျဖစ္ပါ၍ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား အေနျဖင့္ အလွည့္က် ေစာင့္ဆိုင္းေနစဥ္ အခ်ိန္တြင္ ေက်ာ္တက္ျခင္း မျပဳဘဲ စိတ္ရွည္သည္းခံစြာ ကူညီေပးပါရန္ ႏွင့္ လမ္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ဆဲကာလအတြင္း လမ္းအသုံးျပဳသူ ခရီးသြားျပည္သူမ်ား၏ အဆင္မေျပမွုမ်ားအတြက္ လမ္းဦးစီးဌာနမွ ေမတၱာရပ္ခံ ေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။ (လမ္းဦးစီးဌာန ၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး)