ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ သည္ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ လမ္း/တံတား လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး။ (၃၀-၄-၂၀၁၈)


ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္း သည္ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ဦးလွထြန္းဦး၊ ဦးခင္ေမာင္ေဆြ၊ အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ဦးမ်ိဳးျမင့္၊ ဦးေရႊဇင္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားနွင့္အတူ ျမစ္ႀကီးနား - ဆြမ္ပရာဘြမ္ - ပူတာအိုလမ္း (ျမစ္ႀကီးနား - ဆြမ္ပရာဘြမ္ အပိုင္း)ရွိ လမ္းတံတားလုပ္ငန္းမ်ားအား ၾကည့္ရွဳစစ္ေဆးခဲ႔ျပီး မိုင္ ၆၃/o ႏွင့္ ၆၄/၃ တို႔တြင္ သြားလာေနေသာ ကုန္တင္ကားမ်ားမွ ယာဥ္ေမာင္း၊ ယာဥ္ေနာက္လိုက္ တို႔ႏွင့္ေတြဆုံစဥ္ လမ္းအေျခအေနႏွင့္ ပူတာအိုသုိ႔ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္မႈ အေျခအေနမ်ားကို ေမးျမန္းခဲ႔ပါသည္။


Page 6 of 48

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္