ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ သည္ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ လမ္း/တံတား ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား ႀကည့္ရွုစစ္ေဆး။ (၈-၄-၂၀၁၈)


ခႏၲီး - ဆင္ေသ - လဟယ္ လမ္းေပၚရွိ ခ်င္းတြင္းတံတား(ခႏၲီး) ဖြင့္ပြဲသို႔ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးသန္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္း၊ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားသည့္ ဧည့္သည္မ်ား တက္ေရာက္။ (၈-၄-၂၀၁၈)


Page 9 of 48

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္