ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚက်င္ငိုက္မန္ တို႔သည္ DDG ဦးခင္ေမာင္ေက်ာ္၊ DDG ဦးခင္ေမာင္ေဆြ၊ CE ဦးခင္ေဇာ္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ လမ္းဦးစီးဌာန၊ ေက်းလတ္လမ္းဦးစီးဌာနတို႔မွ တာဝန္႐ွိသူမ်ားလိုက္ပါ၍ ၁၄.၁၀.၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ဖလမ္း - ရိဒ္လမ္း၊ ကေလး - ဖလမ္း - ဟားခါးလမ္း (ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္အပိုင္း)ႏွင့္ ကေလး - နတ္ေခ်ာင္း - ဖလမ္းလမ္း တို႔အား ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးခဲ့ၾကပါသည္။

 

 


ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝနိႀကီးႏွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚက်င္ငိုက္မန္ တို႔သည္ ၁၃- ၁၀-၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ဒုတိယၫႊန္ျကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးခင္ေမာင္ေက်ာ္၊ ဦးခင္ေမာင္ေဆြ၊ ခ်င္းျပည္နယ္ လမ္းဦးစီးဌာနႏွင့္ ေက်းလတ္လမ္းဦးစီးဌာနမွ တာဝန္႐ွိက္ပါလ်က္ တီးတိန္ - တြန္ဇံ - က်ီ ခါးလမ္းႏွင့္ တီးတိန္ - ရိဒ္လမ္း တိုးတက္ျပဳျပင္ေနမႈႏွင့္ မာန္ေဆာင္းတံတား ၾကံ့ခိုင္မႈအေျခအေနမ်ားကို ၾကည့္ႈစစ္ေဆးခဲ့ၾကပါသည္။

 

 

 
 

Page 21 of 41

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္