တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ၿမိတ္ခရိုင္၊ ေက်းလက္လမ္းဖြ႔ံၿဖဳိးေရးဦးစီးဌာန ရံုးသစ္ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသုိ႔ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးဝင္းတင့္၊ အေဆာက္အဦ ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဥိးသိန္းေဇာ္၊ ေက်းလက္လမ္းဖြ႔ံၿဖဳိးေရး ဥိးစီးဌာန ဒု-ညႊန္ခ်ဳပ္ ဦးဝဏၰေဇာ္၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး လမ္းဥိးစီးဌာန ညႊန္/မွဴး ဥိးဝင္းမင္းထြဋ္ တို႔က တက္ေရာက္ၿပီး ဖဲႀကဳိးျဖတ္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ (၁-၁-၂၀၁၈)

 


ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးဝင္းတင့္၊ အေဆာက္အဦ ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဥိးသိန္းေဇာ္၊ အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ ဦးမ်ဳိးျမင့္၊ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ အေဆာက္အဦ အထူးအဖြဲ႔(၅)က တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေသာ တနသာၤရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ထားဝယ္ၿမိဳ႕၊ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး (၅)ထပ္ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြင္အား ၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။ (၁-၁-၂၀၁၈)

 


ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးဝင္းတင့္၊ အေဆာက္အဦ ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းေဇာ္၊ အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ ဦးမ်ဳိးျမင့္၊ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ထားဝယ္ - ျမိတ္ လမ္းေပၚရွိ ပဲဒက္တံတား တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းခြင္ ၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။  (၁-၁-၂၀၁၈)

 


ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္း သည္ (၃၁-၁၂-၂၀၁၇)ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ လမ္း၊တံတား၊ အေဆာက္အဦႏွင့္ ေက်းလက္လမ္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဦစီးဌာနတို႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား ႏွင့္အတူ ပူတာအို - မခ်မ္းေဘာ - ေနာင္မြန္းလမ္းႏွင့္ ၎လမ္းေပၚရွိ ရပ္ေဘာ့တံတား ေဆာင္ရြက္ျပီးစီးမႈ အေျခအေနမ်ားအား ႀကည့္ရႈစစ္ေဆးပါသည္။

 


ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္း သည္ (၃၀-၁၂-၂၀၁၇)ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ လမ္း၊တံတား၊အေဆာက္အဦႏွင့္ ေက်းလက္လမ္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဦစီးဌနတို႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားနွင့္အတူ ျမစ္ႀကီးနား - ဆြမ္ပရာဘြမ္ - ပူတာအိုလမ္း (ပူတာအိုခရိုင္အပိုင္း) လမ္းတံတား လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျပီးစီးမႈ အေျခအေနမ်ားအား ႀကည့္ရႈစစ္ေဆးပါသည္။ ထိုသို႔စစ္ေဆးရာတြင္ မိုင္ ၁၉၀/၀ အနီး ကတၲရာလမ္းအေျခအေန၊ မိုင္ ၁၉၂/၀ ရွိ တန္ဂ်ာတံတားႀကံ့ခိုင္မႈ၊ ခ်ဥ္းကပ္လမ္း ေရတုိက္စား၍ ျပန္လည္ျပဳျပင္ထားမႈ၊ မူလာရွီဒီး တံတားႀကံ့ခိုင္မႈ အေျခအေနႏွင့္ မိုင္ ၂၁၄/၂ အနီး စက္ယႏၲရားမ်ားျဖင့္ လမ္းသားတုိးခ်ဲ႔မႈ အေျခအေနမ်ားအား ႀကည့္ရွဳစစ္ေဆးပါသည္။


နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲေအာင္၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္း၊ ေျမာက္ပိုင္တုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္မွဴး တို႔သည္ (၃၀-၁၂-၂၀၁၇)ရက္ေန႔တြင္ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ပူတာအို - မခ်မ္းေဘာ - ရပ္ေဘာ့ - မေဂြဇ - ေခါင္လန္ဖူး လမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို လိုက္လံၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးၾကပါသည္။ ၎ေနာက္ ေခါင္လန္ဖူးျမိဳ႕သို႕ေရာက္ရွိရာ ၿမိဳ႕ခံျပည္သူလူထုႏွင့္ ေတြဆုံ၍ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေပါင္းစပ္ျဖည့္ဆည္း ေပးခဲ႔ပါသည္။

 


ေက်းလက္လမ္းဖြ႔ံၿဖဳိးေရး ဦးစီးဌာန၊ ဒု-ညႊန္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး Pilot Project ေက်ာက္တံခါးၿမဳိ႕နယ္၊ သူေဌးကုန္း - ကင္းရြာ လမ္း အုတ္တြင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေညာင္ေျခေထာက္ - မဲေခ်ာင္း လမ္းမ်ား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။  (၂၅-၁၂-၂၀၁၇)

 


အေရွ႕-အေနာက္ စီးပြားေရး စၾကၤန္လမ္းမႀကီးေပၚရွိ တံတား(၃)စင္းအား အဆင့္ျမွင့္တင္ တည္ေဆာက္ျခင္းစီမံကိန္း၏  Package-1 (Construction of Gyaing Kawkareik Bridge) အတြက္  ကန္ထရိုက္တာ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေရး Invitation for Prequalification ေၾကာ္ျငာပံုစံအား (၁၂-၁-၂၀၁၈)ရက္ေန႔တြင္ စတင္ေရာင္းခ်မည္ ျဖစ္ပါသည္။


Page 23 of 32

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္