မႏၲေလး - ေနာင္ခ်ိဳ - လားရႈိးလမ္း ဂုတ္တြင္းတံတား အေျခအေန ယေန႔ (၁၇-၈-၂၀၁၉)ရက္ေန႔ နံနက္ (၀၉:၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ေဘလီသံေဘာင္မ်ား သယ္ယူလာသည့္ ပထမအသုတ္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မွာ ဂုတ္တြင္းတံတား လုပ္ငန္းခြင္သို ့ ေရာက္ရွိလာၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ လမ္း/တံတား အင္ဂ်င္နီယာမ်ားက နယ္ေျမခံ ေဒသအာဏာပိုင္ ႏွင့္ လံုျခံဳေရးအဖြဲ႔မ်ား၏ ဝိုင္းဝန္းကူညီမႈျဖင့္ (၃)လႊာ တစ္ထပ္ အရွည္ (၂၁၀ ေပ) ေဘလီသံေဘာင္ တံတားထိုးျခင္း လုပ္ငန္းကို အျမန္ဆုံး ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။


ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း) ၊ လားရႈိးခ႐ိုင္ ၊ သိႏၷီ ႏွင့္ ကြမ္းလံု ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း သိႏၷီ - ကြမ္းလံု - ခ်င္းေရႊေဟာ္ လမ္း (၁၇-၈-၂၀၁၉)ရက္ နံနက္(၀၃:၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ မိုင္တိုင္(၁၅/၃-၄) ၊ ေကာင္းေကာ္ရြာ ႏွင့္ နမ့္တုန္ဆံုရြာၾကား တံတားအမွတ္(၄/၁၆)၊ အရွည္ (၃၀ ေပ) ၊ အက်ယ္ (၂၈ ေပ) သံကူကြန္ကရစ္တံတား (၁)စင္း ႏွင့္ မိုင္တိုင္(၄၀/၃-၄) ၾကား ျဗဳန္းေတာင္အတြင္းရွိ တံတားအမွတ္(၂/၄၁)၊ အရွည္ (၈၀ ေပ) ၊ အက်ယ္ (၂၈ ေပ) RC Arch Bridge (၁)စင္း တို႔အား အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား က မိုင္းေထာင္ေဖာက္ခြဲ ဖ်က္ဆီးခဲ့ပါသည္။ လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈ ျပတ္ေတာက္သြားပါသျဖင့္ ယာယီေဘလီတံတားမ်ား ထိုးရန္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန မွ အျမန္ဆံုး စီစဥ္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။


ဂုတ္တြင္းတံတား ေဆာက္လုပ္မည့္အေျခအေန (မႏၲေလး - ေနာင္ခ်ိဳ - လား႐ႈိး လမ္း) ယေန႔ (၁၆-၈-၂၀၁၉)ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ (၁၅:၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူ မ်ားသည္ ဗုံးခြဲဖ်က္စီးျခင္းခံရေသာ ဂုတ္တြင္းတံတားေနရာသို ့ လာေရာက္ၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးပါသည္။ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ႏွင့္ လမ္းဦးစီးဌာန ႏွင့္ တံတားဦးစီးဌာန တို႔မွ ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား ၊ အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္မ်ား ၊ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားက ယာယီ ေဘလီတံတား ေဆာက္လုပ္မည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကို အေသးစိတ္ ရွင္းလင္းတင္ျပပါသည္။ ေဘလီသံေဘာင္မ်ား ေရာက္ရွိသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ အရွည္ (၂၁၀ ေပ) ၊ (၃)လႊာတစ္ထပ္ ႏွစ္လမ္းေမာင္း ေဘလီသံေဘာင္တံတား တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းအား အျမန္ဆံုး ၿပီးစီးေအာင္ ေဆာက္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။


ရန္ကုန္ - ေရး - ထားဝယ္ (မလြဲေတာင္လမ္း) ျဖတ္သန္းသြားလာႏိုင္ၿပီ ။

ယေန႔ (၁၆-၈-၂၀၁၉)ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ (၁၅:၃၀)အခ်ိန္တြင္ တနသာၤရီတိုင္းေဒသႀကီး ၊ မလြဲေတာင္လမ္းပိုင္း ယာယီေဘလီ တံတားထိုးျခင္းလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးၿပီ ျဖစ္ပါသျဖင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား သြားလာႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္း ၊ လမ္းဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ၊ တံတားဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ သံေဘာင္ေဘလီ တံတားထိုးျခင္းလုပ္ငန္းအား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးၿပီး အိမ္စီးကားငယ္မ်ား ႏွင့္ (၆)ဘီးကုန္ကားမ်ားကို ျဖတ္သန္းခြင့္ ျပဳလိုက္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ (၁၇-၈-၂၀၁၉)ရက္ေန႔တြင္ ကုန္ကားမ်ားအား (ယာဥ္+ကုန္=၂၄ တန္)အထိ ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။


ယေန႔ (၁၆-၈-၂၀၁၉)ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ (၁၃:၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ အရွည္ (၁၂၀)ေပ ႏွစ္လႊာတစ္ထပ္ ေဘလီတံတား တည္ေဆာက္ၿပီးစီးၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ တံတားခ်ဥ္းကပ္လမ္းကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။ တံတားတည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းခြင္ မလြဲေတာင္ ေပၚသို႔ တနသာၤရီတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ ့ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ လမ္းဦးစီးဌာန ၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ၊ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ၊ အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ တံတားတည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ျကည့္႐ႈ စစ္ေဆးၿပီး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လမ္း/တံတား အင္ဂ်င္နီယာမ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားမ်ားကို လာေရာက္အားေပးၾကပါသည္။ မၾကာမီ အခ်ိန္အတြင္း လမ္းျပတ္ေတာက္သြားေသာ ေနရာ၌ ယာယီေဘလီတံတားကို အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ဖြင့္လွစ္ေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။


မႏၲေလး - ေနာင္ခ်ိဳ - လား႐ႈိး လမ္း (ဂုတ္တြင္းတံတား) အေျခအေန (၁၅-၈-၂၀၁၉)ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက မိုင္းခြဲ ဖ်က္စီးျခင္း ခံရေသာ ဂုတ္တြင္းတံတား ပ်က္စီးမႈ အေျခအေန ကို ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ၊ လမ္းဦးစီးဌာန ၊ တံတားဦးစီးဌာန တို႔မွ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား ၊ လမ္း/တံတား အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္မ်ား ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ မွ တာဝန္ခံ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ား ၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ၊ လမ္းဦးစီးဌာန မွ လမ္း/တံတား အင္ဂ်င္နီယာမ်ားသည္ ယေန႔ (၁၆-၈-၂၀၁၉)ရက္ေန႔ နံနက္ (၁၀:၀၀)နာရီအခ်ိန္ တြင္ တံတားပ်က္စီးမႈ အေျခအေနမ်ားကို အေသးစိတ္ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးပါသည္။ အရွည္ (၂၁၀ ေပ) ႏွစ္လမ္းသြား သံေဘာင္ေဘလီတံတား ကို တံတားအထူးအဖြဲ႔မ်ားက (၅)ရက္အတြင္း အျမန္ဆုံး တည္ေဆာက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေဘလီသံေဘာင္မ်ားအား လုပ္ငန္းခြင္သို ့သယ္ယူေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။


ရန္ကုန္ - ေရး - ထားဝယ္ - ၿမိတ္လမ္း အေျခအေန (ညပိုင္း) ယေန႔(၁၅-၈-၂၀၁၉)ရက္ ညပိုင္းတြင္ မလြဲေတာင္ ေပၚရွိ ေဘလီတံတား တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းကို ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ တံတားတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔(၄) မွ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားမ်ား က တံတားၾကမ္းခင္း ခင္းျခင္း ၊ တံတားေနရာမွန္ ေရာက္ရွိရန္ တြန္းျခင္း ၊ တံတားေဘးတိုက္တြန္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။


မြန္ျပည္နယ္ ၊ မုဒုံၿမိဳ႕နယ္ ၊ မုဒုံ ေခ်ာင္းႏွစ္ခြလမ္း မိုင္တိုင္ (၇/၆ - ၇/၇)ၾကားရွိ ျကက္ဖတံတား သည္ (၉-၈-၂၀၁၉)ရက္ေန႔တြင္ ေရတိုက္စားမႈေၾကာင့္ တံတားမွာ လုံးဝပ်က္စီးခဲ့ၿပီး လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈ ျပတ္ေတာက္ခဲ့ပါသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ မြန္ျပည္နယ္ ၊ ေမာ္လၿမိဳင္ခ႐ိုင္ ၊ က်ိဳကၼေရာၿမိဳ႕နယ္ ၊ လမ္းဦးစီးဌာနမွ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား က ေဘလီတံတား ထိုးျခင္း လုပ္ငန္းကို ေန႔/ည မျပတ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ ့ရာ ယေန႔ (၁၅-၈-၂၀၁၉)ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ(၁၅:၀၀)နာရီတြင္ ေဘလီတံတားေပၚမွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ျဖတ္သန္းသြားလာႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။


ယေန႔(၁၅-၈-၂၀၁၉)ရက္ေန႔တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္း သည္ ကရင္ျပည္နယ္ လမ္းပန္းဝန္ႀကီး ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန တာဝန္ရွိသူမ်ား ႏွင့္အတူ ဂ်ိဳင္း(ေကာ့ကရိတ္) ပြန္တြန္းတံတား၏ ၾကံ့ခိုင္မႈ အေျခအေနအား ျကည့္ရႈစစ္ေဆးပါသည္။ ယေန႔ မွစ၍ အဆိုပါ ပြန္တြန္းတံတားေပၚတြင္ ၁၃ တန္ႏွင့္အထက္ ကုန္တင္ယာဥ္မ်ား (၂၄)နာရီ ပိတ္ရက္မရွိ အႏၲရာယ္ကင္းစြာ သြားလာႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန သည္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းမြန္ေစေရးအတြက္ အစဥ္ ဦးထိပ္ပန္ဆင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း အသိေပးေၾကညာအပ္ပါသည္။


ယေန႔ (၁၅-၈-၂၀၁၉)ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ 
ဂုတ္တြင္း တံတား
(မႏၲေလး - ေနာင္ခ်ိဳ - ေက်ာက္မဲ လမ္းပိုင္း)
မိုင္းခဲြဖ်က္ဆီးျခင္း ခံခဲ့ရပါသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ မွ လား႐ႈိးၿမိဳ႕ သို႔
လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈ ျပတ္ေတာက္လ်က္ ရွိပါသည္။

ခရီးသြားျပည္သူမ်ား အခက္အခဲ မရွိေစရန္
ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ တံတားဦးစီးဌာန မွ
တံတားတည္ေဆာက္ေရးအထူးအဖြဲ႔မ်ား က

အျမန္ဆုံး (၅)ရက္အတြင္း
Double Lane Bailey bridge 
(ႏွစ္လမ္းသြား ေဘလီတံတား)ႀကီးကို
တည္ေဆာက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္ ။

ယေန႔ ညေနပိုင္းမွစ၍
လိုအပ္ေသာ တံတားသံေဘာင္ေဘလီမ်ားကို
စတင္ေပးပို႔လ်က္ ရွိပါသည္။
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Page 6 of 31

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္